בני-ברק – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מסלול זמני

בתאריכים ה-19-21.5.19 משעה 21:00 ועד 05:00 בבוקר כל יום יתבצעו עבודות תשתית בצומת אהרונוביץ/ז'בוטינסקי בבני-ברק , אי לכך יחולו שינויים בקווי השירות לפי הפירוט הבא:

קווים 349,421,422,423 לבני-ברק / תל-אביב:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אהרונוביץ/ ז'בוטינסקי, ימינה לז'בוטינסקי, שמאלה לחלוצים, שמאלה לאברבנל, שמאלה המכבים, ימינה לאבוחצירא והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 349,421,422,423 לאשדוד/ ירושלים:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אבוחצירא/ ז'בוטינסקי, ישר לסוקולוב, שמאלה לבי עקיבא, ימינה להרב כהנמן והמשך למסלולים המקוריים.

קו 400 לבני-ברק:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/החלוצים, ימינה לחלוצים, שמאלה לאברבנל, שמאלה למכבים, שמאלה לאבוחצירא, ישר לסוקולוב, ימינה לרב קוטלר, ימינה לרבי עקיבא והמשך למסלול המקורי.

קו 400 לירושלים – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

 

פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

בתאריכים ה-20-22.5.19 משעה 21:00 ועד 05:00 בבוקר כל יום יתבצעו עבודות תשתית ברחוב ז'בוטינסקי בעקבות עבודות הקו האדום.

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קווים 7,7א,10א,27,86,97,98 לקרית אריה:

ייסעו במסלולים המקוריים עד צומת הרב מלכה/ז'בוטינסקי, יפנו לרחוב הרב מלכה, שמאלה לגיסין עד גיסין/משה דיין וימשיכו ישר על רחוב גיסין עד לתחנת הסיום בקרית אריה.

קווים 7,7א,10א,97,98,86,27 לראש-העין/ יוספטל/ אריאל/ עמישב והדר-גנים:

ייצאו מחניון הרחש, שמאלה לרחוב החרש, ימינה לרחוב יגיע כפיים ,המשך לגיסין, ימינה לרב מלכה, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קו 29 לגבעת-שמואל:

ייסע במסלול המקורי עד גרישנפן/הרב מלכה, ימינה לרב מלכה, שמאלה לגיסין והמשך למסלול המקורי

קו 29 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד גיסין/משה דיין, המשך לגיסין, ימינה לרב מלכה, שמאלה לגרינשפן והמשך למסלול המקורי.

קווים 5,6,20,41,49,186,189 לכפר-קאסם/ ג'לג'וליה/ מסוף החמישה / תחנה מרכזית / אריאל ועמנואל:

ייסעו במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הסיבים, ימינה לסיבים, שמאלה לשוהם, ימינה ליצחק רבין, שמאלה לדגניה, שמאלה לקפלן, ימינה ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 5,5א,6,20,41,49,186,189 לקרית-אריה/ תל-אביב/ בני-ברק /קרית-מטלון:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/קפלן, שמאלה לקפלן, ימינה לדגניה, ימינה ליצחק רבין, שמאלה לשוהם, ימינה לשחם, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קו 87 לרמת-גן:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/קפלן, שמאלה לקפלן, ימינה לדגניה, שמאלה ליצחק רבין להמשך המסלול המקורי.

קו 87 לפ"ת:

ייסע במסלול המקורי עד רבין/דגניה, ימינה לדגניה, שמאלה לקפלן, ימינה לז'בוטינסקי להמשך המסלול המקורי.

קו 47 לגבעת-שמואל:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/קפלן, שמאלה לקפלן, ימינה לדגניה, ימינה ליצחק רבין, שמאלה לשוהם, שמאלה לסיבים והמשך למסלול המקורי.

קו 47 לפ"ת:

ייסע במסלול המקורי עד שחם/תוצרת הארץ, ימינה תוצרת הארץ, ימינה רבין, שמאלה דגניה, שמאלה קפלן, ימינה ז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.

קו 425 לפ"ת:

ייסע במסלול המקורי עד רבין/תוצרת הארץ, שמאלה לתוצרת הארץ, ימינה לשחם, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.

קו 425 לירושלים:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הסיבים, ימינה לסיבים, שמאלה לשוהם, ימינה ליצחק רבין והמשך למסלול המקורי.

פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-19.5.19 ייחסם רחוב ז'בוטינסקי בקטע הרב מלכה – משה דיין למערב

אי לכך יחולו שינויים בקווים לפי הפירוט הבא:

כל הקווים הנוסעים בז'בוטינסקי ממזרח למערב:

ייסע עד צומת הרב מלכה/ז'בוטינסקי/קפלן, ימשיכו לרחוב קפלן, ימינה לדגניה, ימינה ליצחק רבין עד צומת ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

כלל הקווים הנוסעים בז'בוטינסקי ממערב למזרח – לא יחול שינוי במסלולי הנסיעה.

תחנה מבוטלת:

34063 – בלינסון/קניון

פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

החל מתאריך ה-19.5.19 ולמשך כשבועיים בשעות 09:00 עד 17:00 כל יום יתבצעו עבודות תשתית ברחוב הרב צעירי,

אי לכך יחול שינוי מסלול זמני בשעות אלו לקו 23 לפי הפירוט הבא:

קו 23 לא.ת סגולה:

ייסע במסלול המקורי עד בריגדיר קיש/רבקה נוביק ללא שינוי, ישר לקיש, שמאלה לשמואל יבניאלי, שמאלה לנביאים, ימינה לרב צעירי והמשך למסלול המקורי

קו 23 למסוף החמישה – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

תחנה מבוטלת:

32342 – צעירי/מלאכי

תחנה חלופית בשעת העבודות:

35449 – יונה/צעירי

ראש-העין – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני
בתאריכים ה-19.5.19 ועד ה-5.6.19 בין השעות 09:00 ועד 19:00 בערב בכל יום, עקב עבודות קרצוף וריבוד ברחוב חיים הרצוג.
להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת העבודות:
קו 2 לרכבת:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב גולדה מאיר, ימשיך ישר בגולדה מאיר, ימינה ליגאל אלון, ימינה לאלתרמן יבצע פניית פרסה בכיכר חנה רובינא והמשך למסלול המקורי.
קו 2 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד נתן אלתרמן, יבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, יפנה שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.
קו 9 לא.ת המרץ:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ממשיך ישר ברחוב גולדה, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, מבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, ממשיך ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 9 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ממשיך ישר ברחוב גולדה, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, מבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, ממשיך ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 14 לא.ת לב-הארץ:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ממשיך ישר ברחוב גולדה, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, מבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, ממשיך ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 14א לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב מנור, שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לנתן אלתרמן, יבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, יפנה שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.
קו 29 לגבעת-שמואל:
הקו יתחיל את מסלולו ברחוב נתן אלתרמן/חיים הרצוג (תחנת מוצא זמנית) והמשך למסלול המקורי.
קו 29 לראש-העין:
המסלול יסתיים ברחוב נתן אלתרמן (לא יפנה לרחוב חיים הרצוג)
קו 48 לרכבת:
ייסע במסלול המקורי עד נתן אלתרמן, שמאלה לרחוב חיים הרצוג, שמאלה לבן גוריון והמשך למסלול המקורי.
קו 48 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד חיים הרצוג, ימינה לנתן אלתרמן, והמשך למסלול המקורי.
קו 300 לבית-הספר גוונים:
הקו יתחיל את מסלולו ברחוב נתן אלתרמן/חיים הרצוג (תחנת מוצא זמנית) והמשך למסלול המקורי.
קו 300 לפסגות-אפק:
הקו יסיים את מסלולו ברחוב נתן אלתרמן/יונתן רטוש.
קו 303 לבית-ספר גוונים:
ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר/הרצוג, ישר לגולדה, ימינה ליגאל אלון, שמאלה לרחוב אלוף הרב גורן, שמאלה לאלתרמן, יבצע פרסה בכיכר אלתרמן/יונתן רטוש שמאלה ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 303 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד אלתרמן/יונתן רטוש, יבצע פרסה בכיכר שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה והמשך למסלול המקורי.
קו 477 לתל-אביב: ללא שינוי במסלול הנסיעה.
קו 477 לראש-העין:
המסלול יסתיים ברחוב נתן אלתרמן (לא יפנה לרחוב חיים הרצוג)
תחנות מבוטלות:
31811 – הרצוג/גולדה מאיר
31779 – הרצוג/שייקה אופיר
31814 – הרצוג/שייקה אופיר
31785 – הרצוג/אלתרמן