ראש-העין – הוספת תחנה

הודעת תנועה – ראש-העין – הוספת תחנה

החל מתאריך ה-7.4.19 תתווסף תחנה חדשה לקו 48 לרכבת ראש-העין.

שם התחנה:

33525 – שדרות בן גוריון/חיים הרצוג

בני-ברק – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מסלול זמני

בעקבות פטירת רבה הראשי של בני-ברק, ובעקבות כך סגירת רחוב רבי עקיבא לכל אורכו מז'בוטינסקי ועד אהרונוביץ' הכולל עומסים וסגירות לסירוגין בציר אהרונוביץ, יחול שינוי מסלול בקווים הנכנסים לבני-ברק לפי הפירוט הבא (מהשעה 09:00 בבוקר ועד להודעה על גמר טקס ההלוויה)

קווים 350,351,355,356 לבני-ברק:

ייסעו במסלולים המקוריים עד מחלף גבעת שמואל, ימשיכו ישר בכביש 4, יצאו במחלף גהה שמאלה לז'בוטינסקי עד מכון מור והמשך למסלולים המקוריים (יעצרו בתחנות החלופיות על המסלול החלופי)

קווים 350,351,355,356 לאשדוד, אשקלון, ק.מלאכי:

ייסעו במסלולים המקוריים עד בן גוריון/ז'בוטינסקי, שמאלה לז'בוטינסקי, ימינה במחלף גהה לכביש 4 עד מחלף גבעת שמואל והמשך למסלולים המקוריים (יעצרו בתחנות החלופיות על המסלול החלופי)

קו 423,421,400,422 לירושלים:

ייסעו במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/רבי עקיבא, ימשיכו ישר בז'בוטינסקי ימינה במחלף גהה לכביש 4 עד מחלף גבעת שמואל והמשך למסלולים המקוריים

קו 400,422,421,423 לבני-ברק:

ייסעו במסלול המקורי עד מחלף גבעת שמואל, ימשיכו ישר בכביש 4, יצאו במחלף גהה שמאלה לז'בוטינסקי עד מכון מור והמשך למסלולים המקורים (יעצרו בתחנות החלופיות על המסלול החלופי)

קו 470 לבני-ברק:

ייסע במסלול המקורי עד מחלף גבעת שמואל יצא ימינה לכביש 4 לכיוון צפון, יצא במחלף גהה שמאלה לז'בוטינסקי עד מכון מור, ימינה לבן גוריון ומסיים במסוף קניון איילון.

קו 470 לראש-העין:

יצא מתחנת המוצא הזמנית במסוף קניון איילון, המשך לבן גוריון, שמאלה ז'בוטינסקי, ימינה במחךף גהה לכביש 4, ימינה במחלף גבעת שמואל לגשר "קוקה-קולה" לכיון גבעת שמואל והמשך למסלול המקורי.

קו 349 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד מחלף גבעת שמואל, ימשיך ישר בכביש 4, יצאו במחלף גהה שמאלה לז'בוטינסקי, ימינה לאבוחצירא והמשך למסלול המקורי.

קו 349 לאשדוד:

ייסע במסלול המקורי עד אבוחצירא/ז'בוטינסקי, שמאלה ז'בוטינסקי, ימינה במחלף גהה לכביש 4 עד מחלף גבעת שמואל והמשך למסלול המקורי.

קווים 189,388,389 לבני-ברק:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/רבי עקיבא, המשך לרבי עקיבא, ימינה לבן גוריון ומסיים במסוף קניון איילון.

קווים 189,388,389 לעמנואל:

ייצאו מתחנת המוצא הזמנית במסוף קניון איילון לבן גוריון, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

בתאריכים ה-31.3.19 , 1.4.19 ו-2.4.19 יתבצעו עבודות תשתית באורלוב בקטעים שונים מהשעה 21:00 ועד 05:00 בבוקר

להלן מסלולי נסיעה חלופיים בעת הסגירה:

קווים 86,186 לאריאל, 89,189 לעמנואל ו-97 להדר גנים:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/אורלוב ישר ז'בוטינסקי, המשך לברון הירש, שמאלה פינסקר וימינה לאורלוב והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 6,86 לא.ת קרית אריה, 23,25 לבית רבקה, 189 לבני-ברק, 186 לתל-אביב, 91,99 לכפר סירקין/הדר גנים:

ייסעו במסלולים המקוריים עד בר כוכבא/אורלוב, ייסעו דרך בר כוכבא, ימינה לברון הירש עד ז'בוטינסקי/אורלוב והמשך למסלולים המקוריים.

קו 6,27 לא.ת קרית-אריה:

ייסע במסלול המקורי עד שטמפפר/בר כוכבא, המשך לברון הירש, המשך לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.