הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני

בתאריכים ה-16.6.19 ועד ה-19.6.19 בין השעות 19:00 ועד 05:00 בכל יום, ייסגר לתנועה רחוב חיים הרצוג עקב עבודות קרצוף וריבוד.

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת העבודות:

קו 2 לרכבת:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, שמאלה לשי עגנון, ימינה לאינשטיין, ישר להרצוג והמשך למסלול המקורי.

קו 2 לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי עד חיים הרצוג, ישר לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 8א לרכבת:

ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קו 8א לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר ימינה לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 9 לא.ת המרץ:

הקו יתחיל את מסלולו ברחוב שבזי/גרטרוד עליון, שמאלה לשי עגנון, ימינה לאינשטיין ישר להרצוג והמשך למסלול המקורי.

קו 9 לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי חיים הרצוג , ישר לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי, מבצע פניית פרסה בכיכר ומסיים בתחנת שבזי/נלי זקס.

קו 14 לא.ת לב-הארץ:

הקו יתחיל את מסלולו ברחוב שבזי/גרטרוד עליון, שמאלה לשי עגנון, ימינה לאינשטיין ישר להרצוג והמשך למסלול המקורי.

קו 14א לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי חיים הרצוג , ישר לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי, מבצע פניית פרסה בכיכר ומסיים בתחנת שבזי/נלי זקס.

קו 29 לגבעת-שמואל:

הקו ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר, ימיהנ לאינשטיין, שמאלה לעגנון, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 29 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, שמאלה לשי עגנון, ימינה לאינשטיין, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.

קו 48 לרכבת:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, ימינה לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 48 לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר, ימינה לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 258 לתל-אביב:

ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קו 258 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, שמאלה לעגנון, ימינה לאינשטיין, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.

קו 472 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר ימינה לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי, בכיכר נלי זקס, פרסה לשבזי שמאלה לשי עגנון, ימינה לאינשטיין, שמאלה לעגנון והמשך למסלול המקורי.

קו 472,473 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר ימינה לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשבזי, בכיכר נלי זקס, פרסה לשבזי שמאלה לשי עגנון, ימינה לאינשטיין, שמאלה לעגנון והמשך למסלול המקורי.

קו 473 לתל-אביב:

ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קו 477 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר, ימינה לאינשטיין, שמאלה לשי עגנון, ימינה לשי עגנון והמשך למסלול המקורי.

קו 477 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, שמאלה לעגנון, ימינה לאינשטיין, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.