הודעת תנועה – תל-אביב – הוספת תחנות

החל מה-1.9.19 יתווספו תחנות חדשות לקו 20 לפי הפירוט הבא:

קו 20 לתל-אביב:

תתווסף תחנה 26795 – דבורה הנביאה/צה"ל – איסוף והורדה.

קו 20 לפתח תקווה:

תתווסף תחנה 26785 – דבורה הנביאה/צה"ל – איסוף והורדה.