11/9/19

שעות הפעילות של עמדת על הקו בסיטי אשדוד יהיו בין השעות 8:00-17:00 .

שעות הפעילות של עמדת על הקו מרכז אלמוג אריאל  יהיו בין השעות 7:00-16:00