החל מה-16.9.19 יבוצע שינוי בזמני הנסיעות בקו 389 מעמנואל לבני ברק,

קו 389 מעמנואל של השעה 15:05 יצא בשעה 15:15

קו 389 מבני-ברק של השעה 17:00 יצא בשעה 17:10

קו 389 מבני-ברק של השעה 09:00 יצא בשעה 09:10