הודעת תנועה – רחובות – שינוי מסלול קבוע

החל מיום ראשון ה-16.6.19 יבוצע שינוי מסלול קבוע לקו 49 ברחובות לפי הפירוט הבא:

קו 49 למסוף הלר:

ייסע במסלול הקו עד דרך הים/אצ"ל, ימשיך ישר בדרך הים, שמאלה להרצל, ימינה לרחוב המדע, שמאלה לפנחס ספיר, ימינה לאינשטיין, ימינה לחיים הולצמן, ימינה למדע, שמאלה למסוף הלר – סיום הקו.

קו 49 ליבנה:

יתחיל את מסלולו במסוף הלר, ימשיך ישר לפנחס ספיר, ימינה לאינשטיין, ימינה לחיים הולצמן, ימינה למדע, שמאלה להרצל, ימינה לדרך יבנה, המשך לדרך הים והמשך למסלול המקורי.