הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-7.8.19 בין השעות 22:00 ועד 05:00 למחרת ייסגר לתנועה רחוב המרץ לצורך עבודות תשתית.

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קווים 9,11,12,13 ללב-הארץ/פסגות-אפק:

יתחילו את מסלולם בתחנה השניה במסלול (תחנת שוק/מנצורה 32676)

קווים 9,11, 12א,13א לא.ת המרץ:

הקווים יסיימו את מסלולם תחנת אחת לפני סוף המסלול (תחנת מנצורה/המרץ 32677)

קו 1 לרכבת:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי/שלמה המלך, שמאלה לשלמה המלך, ימינה לכביש 444, והמשך במסלול המקורי.

קו 1 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד כביש 444/המרץ, המשך בכביש 444, שמאלה לשלמה המלך, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 2 לרכבת:

ייסע במסלול המקורי עד יהושע בן נון/שבזי, שמאלה לשבזי, ימינה לשלמה המלך, ימינה לכביש 444, והמשך במסלול המקורי.

קו 2 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד כביש 444/המרץ, המשך בכביש 444, שמאלה לשלמה המלך, שמאלה לשבזי ימינה ליהושע בן נון והמשך למסלול המקורי.

קו 7א לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי/שלמה המלך, שמאלה לשלמה המלך, ימינה לכביש 444, שמאלה לכביש 483 והמשך במסלול המקורי.

קו 7א לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד כביש 483/444, ימינה לכביש 444, שמאלה לשלמה המלך, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.