הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-20-21.8.19 בין השעות 14:00 ועד 23:00 כל יום ייסגר לתנועה רחוב צה"ל משבזי ועד חזון איש עקב אירוע הסלייד פארק,

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קו 11 לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי/צה"ל, ישר בשבזי, שמאלה לוולפסון, שמאלה לנביאים, שמאלה לרש"ש, ימינה לצה"ל והמשך למסלול המקורי.

קו 11 לא.ת המרץ:

ייסע במסלול המקורי עד צה"ל, שמאלה לרש"ש, ימינה לנביאים, ימינה לוולפסון, ימינה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 17 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, ימינה לוולפסון, ימינה למלכי ישראל והמשך למסלול המקורי.

קו 17 לראש-העין:

ברחוב מלכי ישראל יפנה שמאלה לוולפסון והמשך למסלול המקורי.

קו 282 לתל-אביב (חלופת ערב):

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, ימינה לוולפסון, שמאלה לנביאים, שמאלה לרש"ש, ימינה לצה"ל והמשך למסלול המקורי.

קו 282 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, ימינה לוולפסון, שמאלה לנביאים, שמאלה לרש"ש, ימינה לצה"ל והמשך למסלול המקורי.

קו 282 לראש-העין (חלופת ערב):

ייסע במסלול המקורי עד צה"ל, שמאלה לרש"ש, ימינה לנביאים, ימינה לוולפסון, שמאלה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 258 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, ימינה לוולפסון, שמאלה לנביאים, שמאלה לרש"ש, ימינה לצה"ל והמשך למסלול המקורי.

קו 472 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד צה"ל, שמאלה לרש"ש, ימינה לנביאים, ימינה לוולפסון, שמאלה לשבזי והמשך למסלול המקורי.

קו 472 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד שבזי, ימינה לוולפסון, שמאלה לנביאים, שמאלה לרש"ש, ימינה לצה"ל והמשך למסלול המקורי.