הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני
בתאריכים ה-19.5.19 ועד ה-5.6.19 בין השעות 09:00 ועד 19:00 בערב בכל יום, עקב עבודות קרצוף וריבוד ברחוב חיים הרצוג.
להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת העבודות:
קו 2 לרכבת:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב גולדה מאיר, ימשיך ישר בגולדה מאיר, ימינה ליגאל אלון, ימינה לאלתרמן יבצע פניית פרסה בכיכר חנה רובינא והמשך למסלול המקורי.
קו 2 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד נתן אלתרמן, יבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, יפנה שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.
קו 9 לא.ת המרץ:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ממשיך ישר ברחוב גולדה, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, מבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, ממשיך ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 9 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ממשיך ישר ברחוב גולדה, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, מבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, ממשיך ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 14 לא.ת לב-הארץ:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ממשיך ישר ברחוב גולדה, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן, מבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, ממשיך ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 14א לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב מנור, שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לנתן אלתרמן, יבצע פרסה בכיכר חנה רובינא, יפנה שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה מאיר והמשך למסלול המקורי.
קו 29 לגבעת-שמואל:
הקו יתחיל את מסלולו ברחוב נתן אלתרמן/חיים הרצוג (תחנת מוצא זמנית) והמשך למסלול המקורי.
קו 29 לראש-העין:
המסלול יסתיים ברחוב נתן אלתרמן (לא יפנה לרחוב חיים הרצוג)
קו 48 לרכבת:
ייסע במסלול המקורי עד נתן אלתרמן, שמאלה לרחוב חיים הרצוג, שמאלה לבן גוריון והמשך למסלול המקורי.
קו 48 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד חיים הרצוג, ימינה לנתן אלתרמן, והמשך למסלול המקורי.
קו 300 לבית-הספר גוונים:
הקו יתחיל את מסלולו ברחוב נתן אלתרמן/חיים הרצוג (תחנת מוצא זמנית) והמשך למסלול המקורי.
קו 300 לפסגות-אפק:
הקו יסיים את מסלולו ברחוב נתן אלתרמן/יונתן רטוש.
קו 303 לבית-ספר גוונים:
ייסע במסלול המקורי עד גולדה מאיר/הרצוג, ישר לגולדה, ימינה ליגאל אלון, שמאלה לרחוב אלוף הרב גורן, שמאלה לאלתרמן, יבצע פרסה בכיכר אלתרמן/יונתן רטוש שמאלה ליגאל אלון והמשך למסלול המקורי.
קו 303 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד אלתרמן/יונתן רטוש, יבצע פרסה בכיכר שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה והמשך למסלול המקורי.
קו 477 לתל-אביב: ללא שינוי במסלול הנסיעה.
קו 477 לראש-העין:
המסלול יסתיים ברחוב נתן אלתרמן (לא יפנה לרחוב חיים הרצוג)
תחנות מבוטלות:
31811 – הרצוג/גולדה מאיר
31779 – הרצוג/שייקה אופיר
31814 – הרצוג/שייקה אופיר
31785 – הרצוג/אלתרמן