הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-25.8.19 יבוצעו עבודות תשתית ברחוב הסופר בראש העין.

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קו 11 לפסגות-אפק –

הנסיעות של השעות : 11:00, 12:00:

ייסע במסלול המקורי עד העצמאות, ימשיך ישר בכיכר עד שבזי, שמאלה בכיכר, ימינה לרחוב צה"ל והמשך למסלול המקורי.

קו 11 לא.ת המרץ –

הנסיעות של השעות : 10:40, 11:40

ייסע במסלול המקורי עד צה"ל, ימינה לשבזי, שמאלה בכיכר לרחוב העצמאות, והמשך למסלול המקורי.