הודעת תנועה – קו 425 – הוספת תחנה

החל מה-1.9.19 תתווסף תחנה חדשה לקו 425 לכיוון פתח-תקווה.

שם התחנה:

61368 – מחנה עופר/כביש 443 – איסוף בלבד