הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול קבוע

החל מתאריך ה-8.8.19 יבוצע שינוי מסלול קבוע לקווים העוברים בז'בוטינסקי פינת הסיבים לפי הפירוט הבא:

קו 22,29 לרכבת קרית אריה/ראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד הסיבים/ז'בוטינסקי, יפנה ימינה לז'בוטינסקי, יבצע פניית פרסה אחרי כ-150 מטר וימשיך במסלול המקורי.

קו 22 למסוף החמישה, 29 לגבעת-שמואל:

ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קו 47 לגבעת-שמואל:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הסיבים, ימשיך ישר בז'בוטינסקי, יבצע פניית פרסה לאחר 150 מטר ויפנה ימינה לסיבים להמשך המסלול המקורי.

קו 47 למסוף ארנס:

ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קו 41 למסוף ארנס:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/הסיבים, ימשיך ישר בז'בוטינסקי, יבצע פניית פרסה לאחר 150 מטר, יפנה ימינה לסיבים, ימינה לשילוח, שמאלה לאינשטיין והמשך המסלול המקורי.