הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול קבוע

החל מתאריך ה-31.5.19 תועבר פעילות קווי התחבורה הציבורית בפתח תקווה מהתחנה המרכזית למסוף משה ארנס (תחנה מרכזית חדשה)

להלן מסלולי הנסיעה החדשים:

הקווים היוצאים ממסוף משה ארנס (למעט קו 31):

ייצאו מהתחנה הראשונה, ימינה לגיסין, ימינה לבר כוכבא/אורלוב והמשך למסלול המקורי.

קו 31 לגבעת-שמואל:

יצא מהתחנה הראשונה ימינה לגיסין, ישר ברמזור גיסין/המכבים והמשך במסלול המקורי.

כלל הקווים הנכנסים למסוף משה ארנס:

ייסעו עד הכניסה לתחנה המרכזית הנוכחית ללא שינוי, ישר בבר כוכבא, שמאלה למבצע קדש, ימינה למסוף משה ארנס – לרציף הורדת הנוסעים.