הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול קבוע

החל מתאריך ה-22.5.19 יבוצע שינוי מסלול קבוע לקו 25 בכיוון הנסיעה לבית רבקה בלבד!

קו 25 לבית רבקה:

ייצא מתחנת המוצא בתחנה המרכזית כרגיל, יסע דרך רחוב בר כוכבא (לא יעבור כלל באורלוב!), יפנה ימינה לברון הירש, יבצע פרסה בכיכר המצבה וימשיך במסלול המקורי.

קו 25 לתחנה מרכזית – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

תחנות מבוטלות:

35373 – אורלוב/קרול

32262 – ז'בוטינסקי/יצחק שדה

תחנות חדשות:

38654 – בר כוכבא/פרומקין

35336 – בר כוכבא/ליברכט

35471 – שטמפפר/פינסקר