הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני
החל מהיום ה-10.6.19 ועד ה-27.6.19 כל יום בין השעות 09:00 ועד 17:00 ייחסם רחוב עזרא ונחמיה לתנועה.
אי לכך יבוצע שינוי מסלול לפי הפירוט הבא:
קו 98 לשכ' עמישב:
ייסע במסלול המקורי עד עזרא ונחמיה/צפת, ימינה לצפת, שמאלה שבט דן, ימינה לטבריה והמשך למסלול המקורי.
קו 98 לא.ת קרית אריה:
ייסע במסלול המקורי עד טבריה/שבט דן, שמאלה שבט דן, ימינה צפת, שמאלה עזרא ונחמיה והמשך למסלול המקורי.
תחנות מבוטלות:
35429 – עזרא ונחמיה/טבריה
35425 – עזרא ונחמיה/טבריה