הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-10.9.19 משעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר תתבצע עבודות תשתית ברחוב ז'בוטינסקי בין קפלן למשה דיין.

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קווי 5,6,41,49,186,189 לכפר-קאסם/גלגוליה/ מסוף ארנס/ אריאל/ עמנואל:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/יצחק רבין ,ימינה לרבין, שמאלה לדגניה, שמאלה לקפלן, ימינה לז'בוטיסנקי והמשך למסלול הרגיל.

קו 20 לבית רבקה:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/יצחק רבין , ימינה לרבין, שמאלה לדגניה, ימינה לקפלן והמשך למסלול המקורי.

קווי 5,6,41,49,186,189 ו-5א לא.ת ק.אריה/מסוף ארנס/ תל-אביב/בני-ברק:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/קפלן, שמאלה לקפלן, ימינה לדגניה, ימינה לרבין, ימינה לז'בוטינסקי, יבצעו פניית פרסה וימשיכו במסלולים המקוריים.

קו 20 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד קפלן/דגניה, שמאלה לדגניה, ימינה לרבין, ימינה לז'בוטינסקי, יבצע פניית פרסה וימשיך במסלול המקורי.

קווים 7,27,86,98 ו-7א,10א לראש-העין/ אריאל/ שכ' עמישב:

ייסעו במסלולים המקוריים דרך יגיע כפיים, ישר לגיסין, ימינה לרב מלכה, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 7,27,86,98 ו-7א,10א לא.ת קרית אריה:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/הרב מלכה, ימינה לרב מלכה, שמאלה לגיסין והמשך ליגיע כפיים לחניון החרש.

קו 29 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי דרך יגיע כפיים, ישר לגיסין, ימינה לרב מלכה, שמאלה לגרישנפן והמשך למסלול המקורי.

קו 29 לגבעת-שמואל:

ייסע במסלול המקורי עד גרישנפן/הרב מלכה, ימינה לרב מלכה, שמאלה לגיסין והמשך ליגיע כפיים להמשך המסלול המקורי.

קו 47 לגבעת-שמואל:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/קפלן, שמאלה לקפלן, ימינה לדגניה, ימינה לרבין, שמאלה לתוצרת הארץ, שמאלה לסיבים והמשך למסלול המקורי.

קו 47 למסוף ארנס:

ייסע במסלול המקורי עד שחם/תוצרת הארץ, ימינה לתוצרת הארת, ימינה לרבין, שמאלה לדגניה, שמאלה לקפלן, ימינה לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.