החל מיום שישי 31.5.19 כו' באייר תשע"ט תועבר פעילות הקווים : 

17,21,25,31,41,44,47,49,53,83,84,87,88,89,91,99,183,184185,187,317

למסוף התחבורה ע"ש משה ארנס ברחוב גיסין 1 

אין שינוי במסלולי קווים ובלוחות הזמנים 

נוסעים הרגילים לעלות או לרדת בתחנה המרכזית הישנה ,יוכלו מעתה להשתמש בתחנות:

בר כוכבא/ תח"מ פ"ת

אורולוב/ בר כוכבא

ובר כוכבא / אורולוב