הודעת תנועה – ג'לג'וליה – הוספת תחנה

החל מיום ראשון ה-16.6.19 תתווסף תחנה חדשה לקווים 83,183 בג'לג'וליה לפי הפירוט הבא:

קו 83 לכיוון פתח-תקווה, קו 183 לכיוון נירית יעצרו בתחנת 31871 – בית העלמין.