הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-14.4.19 מהשעה 21:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת ייחסם רחוב ז'בוטינסקי ממזרח למערב, אי לכך יחול שינוי מסלול לקווים הבאים:

קווים 186,286 לתל-אביב:

ייסעו במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/אבוחצירא, ימינה לאבוחצירא, שמאלה לאבא הלל, שמאלה לבן גוריון, ימינה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 186,286 לאריאל – אין שינוי במסלולי הנסיעה.

קווים 400,422 לבני-ברק:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/ אבוחצירא, ימינה לאבוחצירא עד ששת הימים והמשך לרחוב מבצע קדש למסלולים המקוריים.

קווים 350,351,355,356 לבני-ברק:

ייסעו במסלול המקורי עד רבי עקיבא/ז'בוטינסקי, המשך ישר לרחוב מצדה, שמאלה לירקון ומסיים בירקון/בן גוריון

קווים 350,351,355,356,400,422 לירושלים/אשדוד/אשקלון/ק.מלאכי – ללא שינוי במסלולי הנסיעה.