הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מיקום תחנה
החל מתאריך ה-26.5.19 בעקבות עבודות תשתית תועתק תחנה מס' 23055 – עזרא/גבעת פנחס לרחוב עזרא 31.
הקווים שיושפעו משינוי התחנה:
350,351 – לאשדוד
356 – לקרית מלאכי
89,189,388,389,589 – לעמנואל