הודעת תנועה – קו 330 – תחנות חדשות

הודעת תנועה – קו 330 – תחנות חדשות
החל מה-7.8.18 יתווספו תחנות חדשות למסלול קו 330 ב-2 הכיוונים לפי הפירוט הבא:
קו 330 לנתב"ג:
תתווסף תחנה חדשה כביש 42/פרדס-כ.גבירול (33868) – איסוף והורדה
קו 330 לאשדוד:
תתווסף תחנה חדשה כביש 42/פרדס-כ.גבירול (33798) – איסוף והורדה

הודעת תנועה – קו 38 – תחנה חדשה

הודעת תנועה – קו 38 – תחנה חדשה
החל מה-7.8.18 תתווסף תחנה חדשה למסלול קו 38 בכיוון הנסיעה לאשדוד לפי הפירוט הבא:
קו 38 לאשדוד:
תתווסף תחנה צומת נווה מבטח – 19844.

הודעת תנועה – אשדוד – הוספה והסרת תחנות

הודעת תנועה – אשדוד – הוספה והסרת תחנות
החל מה-7.8.18 יחול שינוי בתחנות בקווים 17,19,27 באשדוד לפי הפירוט הבא:
ביטול תחנה:
תחנה מנחם בגין/משה סנה (19143) תבוטל לקווים 17,19,27 לאשדוד.
תחנה חדשה:
תחנה משה סנה/מנחם בגין (19142) לקו 17,27 ל-2 הכיוונים ולקו 19 לאשדוד.

שינוי רציף תחנת מוצא בנתניה

החל מיום א' 8/7/18 תועבר תחנת היציאה של קווים 75 ו- 73 מרציף 12 לרציף 3.
בנוסף, ישתנו לוחות הזמנים כדלהלן:
קו 75 לאריאל – הנסיעה של השעה 06:45 תדחה לשעה -06:50
קו 73 לקדומים – הנסיעה של השעה 14:15 תדחה לשעה -14:20

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מסלול זמני
במסגרת עבודות תשתית ברחוב ז'בוטינסקי ייסגר הרחוב בין אבוחצירא לבן גוריון בתאריכים ה3.7 וה-4.7 כל ערב מהשעה 20:00 ועד 05:00 למחרת.
אי לכך קווי השירות המופיעים מטה יבצעו שינוי מסלול לפי הפירוט הבא:
קווים 186,286 לתל אביב:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/אבוחצירא, ימינה לאבוחצירא, שמאלה לששת הימים, שמאלה לבן גוריון, ימינה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים
קווים 186,286 לאריאל:
אין שינוי במסלולי הנסיעה.
קו 400 לירושלים:
ייסע במסלול המקורי עד בן גוריון/ז'בוטינסקי, ימשיך ישר בבן גוריון, שמאלה הרא"ה, שמאלה ירושלים, ימינה רבי עקיבא והמשך למסלול המקורי
קו 400 לבני-ברק:
ייסע במסלול המקורי עד רבי עקיבא/ירושלים, שמאלה ירושלים, ימינה הרא"ה, ימינה לבן גוריון והמשך למסלול המקורי
קווים 421,422,423 לירושלים:
ייסעו במסלול המקורי עד מבצע קדש/ששת הימים, ימשיכו ישר לאבוחצירא, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים
קווים 421,422,423 לבני-ברק:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/אבוחצירא, יפנו ימינה לאבוחצירא וימשכו במסלולים המקוריים.
קווים 350,351,356 לאשדוד/קריית-מלאכי:
ייסעו במסלול המקוריים עד בן גוריון/ז'בוטינסקי, ימשיך ישר בבן גוריון, שמאלה הרא"ה, שמאלה ירושלים, ימינה רבי עקיבא והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 350,351,356 לבני-ברק:
ייסעו במסלולים המקוריים עד רבי עקיבא/ירושלים, שמאלה ירושלים, ימינה הרא"ה, ימינה לבן גוריון והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 189,388,389 לבני-ברק:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/סוקולוב, יפנו שמאלה לסוקולוב, שמאלה לרבי עקיבא והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 89,189,388,389 לעמנואל:
ללא שינוי במסלולי הנסיעה.