הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי תחנת מוצא

החל מתאריך ה-23.3.18 תשתנה תחנת המוצא לקו 44 אל מחוץ התחנה המרכזית (ביחד עם קו 49 לתל-אביב)
התחנה המבוטלת:
31754 – תחנה מרכזית פתח תקווה/רציפים עירוני
תחנה חדשה: 39628 – תחנה מרכזית

הודעת תנועה – שער אפריים – שינוי חלופה

החל מתאריך ה-23.3.18 ישתנה מסלול קו 73 בכיוון 2 חלופה 4 (מסיים בקרני שומרון) והקו ייסע דרך קלנסואה (מסלול ישן) כמו כן תוקם חלופה חדשה לנתניה (כיוון 1, חלופה 5) שתיסע גם היא דרך קלנסואה במסלול הישן.
שאר מסלול הקווים ללא שינוי.