פתח-תקווה – שינויי מסלולים זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינויי מסלולים זמני

בעקבות העדליאדע אשר תתקיים ביום חמישי ה-21.3.19 מהשעה 06:00 בבוקר ועד 16:00 – בגין קיחולו שינויים זמניים בקווי השירות השונים לפי הפירוט הבא:

קו 5,5א,6,7,27 לכפר-קאסם/ג'לג'וליה/ראש-העין:

ייסעו במסלולים המקוריים עד הברון הירש/פינסקר, שמאלה לפינסקר, ימינה לאורלוב, ימינה המכבים, שמאלה שטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנה מבוטלת: שטמפפר/חיים עוזר.

קווים 5,5א,6,7,27 לפתח-תקווה:

ייסעו במסלולים המקוריים עד שטמפפר/המכבים, ימינה המכבים, שמאלה אורלוב, המשך עד ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: שטמפפר – משטרה, שוק עירוני/הברון הירש, ז'בוטינסקי/רוטשילד, ז'בוטינסקי/אורלוב

קו 16,16א לשכ' יוספטל:

ייסע במסלול המקורי עד רוטשילד/ההסתדרות, ימינה להסתדרות והמשך לוולפסון למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: ברחוב מונטיפיורי, פינסקר, אורלוב, בר כוכבא וחיים עוזר.

קו 16,16א למסוף שניידר:

ייסע במסלול המקורי עד וולפסון/חיים עוזר, המשך לההסתדרות, שמאלה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחובות חיים עוזר, בר כוכבא, אורלוב, רוטשילד (פינת הברון הירש)

קו 21 לכפר מעש:

יצא מתחנת המוצא לרחוב המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, שמאלה לסלנט והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט, חיים עוזר/עירייה

קו 21 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד סלנט/ההסתדרות, ימינה לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה , בר כוכבא/ליברכט.

קו 23 למסוף החמישה:

ייסע במסלול המקורי עד המכבים/אורלוב, ישר למכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, המשך להסתדרות, שמאלה לסלנט והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחובות אורלוב, ז'בוטינסקי, חיים עוזר, הברון הירש.

קו 23 לא.ת סגולה:

ייסע במסלול המקורי עד חיים עוזר/וולפסון ימינה לוולפסון, שמאלה חזון איש, המשך למכבים למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: ברחובות חיים עוזר ובר כוכבא , ואורלוב/בר כוכבא (תחנה מרכזית)

קו 25 למסוף החמישה:

יצא מתחנה מרכזית ימינה לרחוב בר כוכבא, ימינה המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, ימינה לסלנט והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט, חיים עוזר/עירייה

קו 25 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד סלנט/וולפסון, ימינה לוולפסון, שמאלה חזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה , בר כוכבא/ליברכט.

קו 31 לתחנה מרכזית:

יצא מתחנת המוצא לרחוב אורלוב, יבצע סובה בז'בוטינסקי, ימינה לרוטשילד, ימינה לארלוזורוב ימשיך במסלול המקורי עד הברון הירש/פינסקר, שמאלה לפינסקר ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , שוק עירוני/ברון הירש (לכיוון נווה עוז)

קו 41 (כלל הנסיעות ייכנסו לרחוב מבצע חורב) לתחנה מרכזית:

יצא מתחנת המוצא לרחוב מבצע חורב, וייסע דרך רחוב אורלוב לז'בוטינסקי, בחזור יעבור באורלוב לתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , שוק עירוני/ברון הירש, ז'בוטינסקי/אורלוב

קו 44 לרכבת קריית-אריה:

ייצא מתחנת המוצא לרחוב המכבים ,ימינה לוולפסון ,המשך לההסתדרות ,ימינה ליצחק שדה, המשך לקרול והמשך למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , חיים עוזר/עירייה

קו 44 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד יצחק שדה/קרול, המשך ליצחק שדה, שמאלה ההסתדרות , המשך לוולפסון, שמאלה למכבים ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , חיים עוזר/נורדאו

קו 49,49א לתל-אביב:

יצא מתחנת המוצא ימינה לבר כוכבא , ימינה לרחוב המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, המשך לההסתדרות, ימינה ליצחק שדה, שמאלה ז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 49 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/יצחק שדה, ימינה ליצחק שדה שמאלה להסתדרות, המשך לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 53 לרכבת קרית-אריה:

יצא מתחנת המוצא ימינה לבר כוכבא ימינה למכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, המשך לההסתדרות, שמאלה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 53א לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רוטשילד/ההסתדרות, ימינה להסתדרות, המשך לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 62 לא.ת סגולה:

ייסע במסלול המקורי עד אורלוב/בר כוכבא, המשך לאורלוב, ימינה המכבים שמאלה שטמפפר והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/אורלוב, שטמפפר/חיים עוזר.

קו 62 למסוף שניידר:

ייסע במסלול המקורי עד שטמפפר/המכבים, ימינה המכבים, שמאלה אורלוב, עד ז'בוטינסקי, יבצע סובה בז'בוטינסקי, ימינה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחוב בר כוכבא ותחנת שוק/הברון הירש.

קווים 83,84,88,89,183,97,187 לנחלים, כפר ברא, ירחיב, נחשונים, הדר-גנים, תל-השומר:

ייצאו מתחנת המוצא וייסעו ימינה לרחוב בר כוכבא, ימינה לרחוב המכבים, שמאלה לשטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב בר כוכבא ותחנת שטמפפר/חיים עוזר

קווים 83,84,88,89,183,97,187 לתחנה מרכזית/מסוף החרש:

ייסעו במסלול המקורי עד שטמפפר/המכבים , ימינה למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט, שטמפפר – משטרה.

קו 91 לכפר סירקין:

ייסע במסלול המקורי עד הברון הירש/רוטשילד, ימינה לרוטשילד, שמאלה ההסתדות, המשך לוולפסון והמשך למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: שוק עירוני/הברון הירש, והתחנות בחיים עוזר

קו 91,99 להדר גנים/ תחנה מרכזית (סיבובי):

ייסע במסלול המקורי עד ברון הירש/רוטשילד, ימינה רוטשילד שמאלה לוולפסון והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: שוק עירוני/הברון הירש, והתחנות בחיים עוזר

קו 99 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רוטשילד/יצחק שדה, ימינה ליצחק שדה, המשך לקרול, ימינה לאורלוב והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב חיים עוזר ובר כוכבא.

קו 317 לאשדוד:

ייצא מתחנת המוצא לרחוב המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב חיים עוזר ובר כוכבא.

קו 317 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד וולפסון/חיים עוזר, המשך לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב חיים עוזר ובר כוכבא.

קווים 86,186,189,289,386,486 לאריאל/עמנואל:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אורלוב/בר כוכבא, המשך לאורלוב, ימינה להמכבים, שמאלה לשטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/אורלוב, שטמפפר/חיים עוזר.

קווים 86,186,189,486 לתל-אביב/פ"ת – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קווים 184,185 לעץ אפרים/אורנית:

יתחילו מתחנה מרכזית , דרך רחוב המכבים , שמאלה לשטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/אורלוב, שטמפפר/חיים עוזר.

קו 185 לפתח-תקווה, 184 שמגיע מאורנית:

עד שטמפפר/המכבים ללא שינוי, ימינה המכבים, ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: שטמפפר – משטרה והתחנות ברחוב פינסקר.

כל הקווים יעצרו בכל התחנות במסלול החלופי!!

בני-ברק – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-19.3.19 יבוצעו עבודות תשתית בצומת ז'בוטינסקי/אהרונוביץ' בבני-ברק, מהשעה 21:00 ועד השעה 05:00 למחרת.

להלן מסלולי הקווים בעת השינויים:

קווים 421,422,423 לבני-ברק/ 349 לתל-אביב:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אהרונוביץ/השלושה, שמאלה לשלושה, ימינה לרב ש"ך, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 421,422,423 לירושלים/ 349 לאשדוד:

ללא שינוי במסלולי הנסיעה.

ראש-העין – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-18-19.3.19 מהשעה 18:00 ועד השעה 05:00 בבוקר למחרת ייחסם רחוב הרש"ש/חותמי המגילה עקב עבודות תשתית.

ובתארחך ה20.3.19 תיחסם הצומת מהשעה 00:30 ועד 05:00 בבוקר. להלן מסלולי נסיעה חלופיים בעת הסגירות:

קו 12 לפארק אפק:

ייסע במסלול המקורי עד אבן עזרא, ימינה לצה"ל, שמאלה לשבזי, שמאלה לוולפסון ,ימינה למלכי ישראל והמשך למסלול המקורי.

קו 12א לא.ת המרץ:

ייסע במסלול המקורי עד מלכי ישראל, שמאלה לוולפסון, ימינה לשבזי, ימינה לצה"ל, שמאלה לאבן עזרא והמשך למסלול המקורי.

קו 17 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד מלכי ישראל ישר לנביאים עד יהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי, שמאלה לצה"ל והמשך למסלול המקורי.

קו 17 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד צה"ל ימשיך עד יהודה הלוי, ימינה ליהודה הלוי, ימינה לנביאים , ישר עד מלכי ישראל והמשך למסלול המקורי.

קו 258 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד רחוב צה"ל המשך עד יהודה הלוי, המשך לרחוב נתן שאול והמשך למסלול המקורי.

קו 258 לתל-אביב – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-17-18.3.19 ייסגר קטע ברחוב אורלוב משעה 22:00 ועד 05:00 למחרת

מצ"ב מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קווים 86,186 לאריאל, קו 97 להדר-גנים, 89,189 לעמנואל:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אורלוב/קרול, ימינה קרול, שמאלה ז'בוטינסקי המשך לברון הירש והמשך לשטמפפר למסלולים המקוריים.

קו 16א למסוף שניידר (סיבובי):

בכיוון הנסיעה לשכ' יוספטל ייסע במסלול המקורי עד הברון הירש/פינסקר ימשיך ישר בברון הירש, ימינה לחיים עוזר והמשך למסלול המקורי.

קו 62 לא.ת סגולה:

ייסע במסלול המקורי עד הברון הירש/פינסקר ימשיך ישר בברון הירש, המשך לשטמפפר והמשך למסלול המקורי.

קווים 23,25 לבית-רבקה, 86,97 לקרית אריה, 91 לכפר-סירקין, 186 לתל-אביב, 189 לבני-ברק:

ייסע במסלול המקורי עד אורלוב/בר כוכבא, שמאלה לבר כוכבא, ימינה לברון הירש, ימינה לרוטשילד, שמאלה לאורלוב והמשך למסלול המקורי.

קווים 16א למסוף שניידר (לאחר הסיבוב בשכ' קרית אלון) , 27,97 למסוף החרש:

ייסעו במסלולים המקוריים עד שטמפפר/בר כוכבא, המשך לברון הירש, ימינה לרוטשילד, שמאלה לאורלוב והמשך למסלולים המקוריים.

תל-אביב – שינוי מסלול קבוע

הודעת תנועה – תל-אביב – שינוי מסלול קבוע

החל מה-17.3.19 יחול שינוי מסלול קבוע בקווי 322,349.

מאשדוד לרמת החייל:

ייסעו במסלול המקורי עד מבצע קדש/ראול ולנברג, ימינה לראול ולנברג עד ראול ולנברג/דבורה הנביאה – תחנה סופית! (הקווים לא ייכנסו לתוך שכונת רמת החייל)

מרמת החייל לאשדוד:

ייצאו מתחנת המוצא החדשה ברחוב ראול ולנברג/הארד ימשיך ברחוב ראול ולנברג והמשך למסלול המקורי.