פתח-תקווה – שינוי מסלול קבוע

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול קבוע

החל מתאריך ה-24.3.19 יחול שינוי מסלול קבוע בקווים 31,97.

מצ"ב פירוט המסלולים:

קו 31 מתחנה מרכזית פתח-תקווה לגבעת-שמואל (הולמס-פלייס) [לא סיבובי!]:

יתחיל את מסלולו בתחנה המרכזית, שמאלה לבר כוכבא, שמאלה לאורלוב, שמאלה המכבים, ימינה בן דרור, ימינה פינטו מסעוד אשר, ימינה הרב חפוטא, שמאלה יוסף ספיר, ימינה הירקונים, ימינה המכבים, שמאלה אורלוב, שמאלה בר כוכבא, ימינה הברון הירש, שמאלה בכיכר לרוטישלד, ימינה לפרנקפוטר, המשך לארלוזורוב , שמאלה קפלן, המשך לשכ' נווה עוז, יציאה מנווה עוז, שמאלה לאבי אורן, ימינה לרבין, שמאלה לדרגנר, שמאלה הסיבים, ימינה הערבה, שמאלה האתרוג ומסיים בהולמס פלייס גבעת שמואל.

קו 31א מגבעת שמואל לפ"ת תחנה מרכזית:

יציאה מהולמס פלייס גבעת שמואל, ימינה לרחוב האתרוג, ימינה לרב גורן, המשך לדרגנר, ימינה לרבין, שמאלה לאבי אורן, ימינה לשכ' נווה עוז, יציאה משכ' נווה עוז, המשך לקפלן, ימינה ארלוזורוב, שמאלה רוטשילד, ימינה חובבי ציון, שמאלה מונטיפיורי, ימינה ברון הירש, המשך לשטמפפר, שמאלה הירקונים, ימינה הרב חפוטא, שמאלה הרב פינטו מסעוד אשר, שמאלה בן דרור, שמאלה המכבים, ימינה אורלוב ומסיים בתחנה המרכזית.

קו 97 להדר גנים:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/אורלוב, המשך לז'בוטינסקי, המשך לברון הירש, ימינה חיים עוזר, שמאלה וולפסון, שמאלה חזון איש, ימינה שטמפפר והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחוב אורלוב, בר כוכבא ושטמפפר/חיים עוזר.

קו 97 לא.ת קרית-אריה:

ייסע במסלול המקורי עד שטמפפר/חזון איש, שמאלה חזון איש, ימינה וולפסון, ימינה חיים עוזר, שמאלה הברון הירש, המשך לז'בוטינסקי למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות:

שטמפפר/משטרה , התחנות ברחוב בר כוכבא ואורלוב.

ראש-העין – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול זמני

החל מתאריך ה-20.3.19 בשעה 12:00 ועד ה-21.3.19 בשעה 20:00 ייסגרו רחובות בראש העין לרגל אירועי פורים.

להלן מסלולי נסיעה חלופיים בעת הסגירה:

קו 2 לרכבת:

ייסע במסלול המקורי עד משה דיין/מנחם בגין, שמאלה למנחם בגין, ימינה ליהודה הלוי המשך ליהושע בן נון והמשך למסלול המקורי

קו 2 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד יהושע בן נון, המשך ליהודה הלוי, שמאלה למנחם בגין והמשך למסלול המקורי.

קווים 8,8א לרכבת:

ייסעו במסלולים המקוריים עד יהודה הלוי ישר ליהושע בן נון והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 8,8א לראש-העין:

ייסעו במסלולים המקוריים עד יהושע בן נון, המשך ליהודה הלוי והמשך למסלולים המקוריים.

קו 12 לא.ת לב-הארץ:

ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי, ימינה למנחם בגין ישר במנחם בגין עד קיבוץ גלויות , שמאלה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי

קו 12א לא.ת המרץ:

ייסע במסלול המקורי עד צומת קיבוץ גלויות, ימשיך ישר , ימינה למנחם בגין וישר עד יהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי והמשך למסלול המקורי.

קו 11 לא.ת המרץ:

ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי, ימשיך ישר ויפנה שמאלה ברחוב צה"ל וימשיך למסלול המקורי

קו 11 לפסגות-אפק:

ייסע במסלול המקורי עד רחוב צה"ל, ימינה ליהודה הלוי והמשך למסלול המקורי.

קווים 17,27 לפ"ת:

ייסעו במסלול המקורי עד רחוב נתן שאול המשך ליהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי, שמאלה למנחם בגין ישר עד קיבוץ גלויות, ימינה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.

קווים 17,27 לראש-העין:

ייסעו במסלול המקורי עד מנחם בגין ישר ליהודה הלוי, ימינה ליהודה הלוי, ימינה לנתן שאול והמשך למסוף בית העלמין.

קו 250 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד רחוב קיבוץ גלויות ימשיך ישר עד מחלף אבן העזר והמשך למסלול המקורי

קו 250 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד קיבוץ גלויות, ימשיך ישר עד ה' באייר, יפנה שמאלה לה' באייר והמשך למסלול המקורי.

קו 251 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד יהושע בן נון, ישר ליהודה הלוי שמאלה למנחם בגין ישר עד בגין פינת קיבוץ גלויות, ימינה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.

קו 252 לרעננה:

ייסע במסלול המקורי עד מנחם בגין, ישר עד יהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי, ימינה לנביאים והמשך למסלול המקורי.

קו 252 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד רחוב הנביאים, שמאלה ליהודה הלוי, ימינה למנחם בגין ישר במנחם בגין עד קיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.

קו 258 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד מנחם בגין ימשיך ישר ליהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי, ימינה לנביאים והמשך למסלול המקורי.

קו 258 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי, ימינה למנחם בגין ישר עד קיבוץ גלויות, ימינה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.

קו 282 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד רחוב קיבוץ גלויות ממשיך ישר למחלף אבן העזר והמשך למסלול המקורי.

קו 282 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד צומת קיבוץ גלויות ימשיך ישר עד רחוב ה' באייר, שמאלה לה' באייר והמשך למסלול המקורי.

קו 471 לפ"ת:

ייסע במסלול המקורי עד מנחם בגין, ישר עד יהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי והמשך למסלול המקורי.

קו 471 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי, ימינה למנחם בגין , ישר עד קיבוץ גלויות, ימינה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.

קו 472 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד כיכר משה דיין/מנחם בגין, שמאלה למנחם בגין, ימינה ליהודה הלוי, שמאלה לצה"ל והמשך למסלול המקורי

קו 472 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד צה"ל, ימינה ליהודה הלוי, שמאלה למנחם בגין, ימינה למשה דיין והמשך למסלול המקורי.

קו 473 לתל-אביב:

ייסע במסלול המקורי עד רחוב מנחם בגין ישר עד יהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי והמשך למסלול המקורי.

קו 473 לראש-העין:

ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי, ימינה למנחם בגין, ישר עד קיבוץ גלויות , ימינה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.

פתח-תקווה – שינויי מסלולים זמני

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינויי מסלולים זמני

בעקבות העדליאדע אשר תתקיים ביום חמישי ה-21.3.19 מהשעה 06:00 בבוקר ועד 16:00 – בגין קיחולו שינויים זמניים בקווי השירות השונים לפי הפירוט הבא:

קו 5,5א,6,7,27 לכפר-קאסם/ג'לג'וליה/ראש-העין:

ייסעו במסלולים המקוריים עד הברון הירש/פינסקר, שמאלה לפינסקר, ימינה לאורלוב, ימינה המכבים, שמאלה שטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנה מבוטלת: שטמפפר/חיים עוזר.

קווים 5,5א,6,7,27 לפתח-תקווה:

ייסעו במסלולים המקוריים עד שטמפפר/המכבים, ימינה המכבים, שמאלה אורלוב, המשך עד ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: שטמפפר – משטרה, שוק עירוני/הברון הירש, ז'בוטינסקי/רוטשילד, ז'בוטינסקי/אורלוב

קו 16,16א לשכ' יוספטל:

ייסע במסלול המקורי עד רוטשילד/ההסתדרות, ימינה להסתדרות והמשך לוולפסון למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: ברחוב מונטיפיורי, פינסקר, אורלוב, בר כוכבא וחיים עוזר.

קו 16,16א למסוף שניידר:

ייסע במסלול המקורי עד וולפסון/חיים עוזר, המשך לההסתדרות, שמאלה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחובות חיים עוזר, בר כוכבא, אורלוב, רוטשילד (פינת הברון הירש)

קו 21 לכפר מעש:

יצא מתחנת המוצא לרחוב המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, שמאלה לסלנט והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט, חיים עוזר/עירייה

קו 21 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד סלנט/ההסתדרות, ימינה לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה , בר כוכבא/ליברכט.

קו 23 למסוף החמישה:

ייסע במסלול המקורי עד המכבים/אורלוב, ישר למכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, המשך להסתדרות, שמאלה לסלנט והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחובות אורלוב, ז'בוטינסקי, חיים עוזר, הברון הירש.

קו 23 לא.ת סגולה:

ייסע במסלול המקורי עד חיים עוזר/וולפסון ימינה לוולפסון, שמאלה חזון איש, המשך למכבים למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: ברחובות חיים עוזר ובר כוכבא , ואורלוב/בר כוכבא (תחנה מרכזית)

קו 25 למסוף החמישה:

יצא מתחנה מרכזית ימינה לרחוב בר כוכבא, ימינה המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, ימינה לסלנט והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט, חיים עוזר/עירייה

קו 25 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד סלנט/וולפסון, ימינה לוולפסון, שמאלה חזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה , בר כוכבא/ליברכט.

קו 31 לתחנה מרכזית:

יצא מתחנת המוצא לרחוב אורלוב, יבצע סובה בז'בוטינסקי, ימינה לרוטשילד, ימינה לארלוזורוב ימשיך במסלול המקורי עד הברון הירש/פינסקר, שמאלה לפינסקר ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , שוק עירוני/ברון הירש (לכיוון נווה עוז)

קו 41 (כלל הנסיעות ייכנסו לרחוב מבצע חורב) לתחנה מרכזית:

יצא מתחנת המוצא לרחוב מבצע חורב, וייסע דרך רחוב אורלוב לז'בוטינסקי, בחזור יעבור באורלוב לתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , שוק עירוני/ברון הירש, ז'בוטינסקי/אורלוב

קו 44 לרכבת קריית-אריה:

ייצא מתחנת המוצא לרחוב המכבים ,ימינה לוולפסון ,המשך לההסתדרות ,ימינה ליצחק שדה, המשך לקרול והמשך למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , חיים עוזר/עירייה

קו 44 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד יצחק שדה/קרול, המשך ליצחק שדה, שמאלה ההסתדרות , המשך לוולפסון, שמאלה למכבים ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט , חיים עוזר/נורדאו

קו 49,49א לתל-אביב:

יצא מתחנת המוצא ימינה לבר כוכבא , ימינה לרחוב המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, המשך לההסתדרות, ימינה ליצחק שדה, שמאלה ז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 49 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/יצחק שדה, ימינה ליצחק שדה שמאלה להסתדרות, המשך לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 53 לרכבת קרית-אריה:

יצא מתחנת המוצא ימינה לבר כוכבא ימינה למכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון, המשך לההסתדרות, שמאלה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 53א לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רוטשילד/ההסתדרות, ימינה להסתדרות, המשך לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: חיים עוזר/עירייה, בר כוכבא/ליברכרט

קו 62 לא.ת סגולה:

ייסע במסלול המקורי עד אורלוב/בר כוכבא, המשך לאורלוב, ימינה המכבים שמאלה שטמפפר והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/אורלוב, שטמפפר/חיים עוזר.

קו 62 למסוף שניידר:

ייסע במסלול המקורי עד שטמפפר/המכבים, ימינה המכבים, שמאלה אורלוב, עד ז'בוטינסקי, יבצע סובה בז'בוטינסקי, ימינה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: ברחוב בר כוכבא ותחנת שוק/הברון הירש.

קווים 83,84,88,89,183,97,187 לנחלים, כפר ברא, ירחיב, נחשונים, הדר-גנים, תל-השומר:

ייצאו מתחנת המוצא וייסעו ימינה לרחוב בר כוכבא, ימינה לרחוב המכבים, שמאלה לשטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב בר כוכבא ותחנת שטמפפר/חיים עוזר

קווים 83,84,88,89,183,97,187 לתחנה מרכזית/מסוף החרש:

ייסעו במסלול המקורי עד שטמפפר/המכבים , ימינה למכבים ומסיים בתחנה המרכזית.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/ליברכט, שטמפפר – משטרה.

קו 91 לכפר סירקין:

ייסע במסלול המקורי עד הברון הירש/רוטשילד, ימינה לרוטשילד, שמאלה ההסתדות, המשך לוולפסון והמשך למסלול המקורי

תחנות מבוטלות: שוק עירוני/הברון הירש, והתחנות בחיים עוזר

קו 91,99 להדר גנים/ תחנה מרכזית (סיבובי):

ייסע במסלול המקורי עד ברון הירש/רוטשילד, ימינה רוטשילד שמאלה לוולפסון והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: שוק עירוני/הברון הירש, והתחנות בחיים עוזר

קו 99 לתחנה מרכזית:

ייסע במסלול המקורי עד רוטשילד/יצחק שדה, ימינה ליצחק שדה, המשך לקרול, ימינה לאורלוב והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב חיים עוזר ובר כוכבא.

קו 317 לאשדוד:

ייצא מתחנת המוצא לרחוב המכבים, המשך לחזון איש, ימינה לוולפסון והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב חיים עוזר ובר כוכבא.

קו 317 לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד וולפסון/חיים עוזר, המשך לוולפסון, שמאלה לחזון איש, המשך למכבים ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: התחנות ברחוב חיים עוזר ובר כוכבא.

קווים 86,186,189,289,386,486 לאריאל/עמנואל:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אורלוב/בר כוכבא, המשך לאורלוב, ימינה להמכבים, שמאלה לשטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/אורלוב, שטמפפר/חיים עוזר.

קווים 86,186,189,486 לתל-אביב/פ"ת – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קווים 184,185 לעץ אפרים/אורנית:

יתחילו מתחנה מרכזית , דרך רחוב המכבים , שמאלה לשטמפפר והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות: בר כוכבא/אורלוב, שטמפפר/חיים עוזר.

קו 185 לפתח-תקווה, 184 שמגיע מאורנית:

עד שטמפפר/המכבים ללא שינוי, ימינה המכבים, ומסיים בתחנה מרכזית.

תחנות מבוטלות: שטמפפר – משטרה והתחנות ברחוב פינסקר.

כל הקווים יעצרו בכל התחנות במסלול החלופי!!