בני-ברק – שינוי מיקום תחנה, 21-22/7/19

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מיקום תחנה

בתאריך ה-21-22.7.19 (ב-21 לחודש בין השעות 24:00 ועד 05:00 בבוקר וב-22 לחודש מ18:00 ועד 05:00 בבוקר) יתבצעו עבודות של הרכבת הקלה וייחסם רחוב ז'בוטינסקי מבן גוריון ועד רבי עקיבא למזרח בלבד.

מצ"ב מסלולים חלופיים בעת הסגירה:

קווים 186,286,288,386 לאריאל/צומת תפוח וקו 250 לראש-העין:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/בן גוריון, שמאלה לבן גוריון, ימינה לירקון, ימינה לאבוחצירא, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.

קווים אלו לכיוון תל-אביב – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קווים 401,421,422,423 לירושלים:

ימשיכו ישר ממבצע קדש לאבוחצירא, שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

קווים אלו לכיוון א.ת בני-ברק – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

קווים 350,351,356,400 לאשדוד, ק.מלאכי, ירושלים:

ייסעו במסלול לששת הימים, שמאלה לששת הימים, ימינה לאבוחצירא, ימינה לז'בוטינסקי, שמאלה לרבי עקיבא והמשך למסלול המקורי.

קווים אלו לכיוון בני-ברק – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

אשדוד – שינוי מסלול זמני, קו 10, 21/7/19

 הודעת תנועה – אשדוד – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-21.7.19 בין השעות 21:00 ועד 05:00 בבוקר למחרת ייחסם רחוב הרצל בקטע בין ירושלים – שפירא לצורך התקנת במפרים.

אי לכך יחול שינוי במסלול קו 10 לפי הפירוט הבא:

קו 10 למסוף הבושם:

ייסע במסלול המקורי עד הרצל/ירושלים, ימינה ירושלים, שמאלה אבן עזרא, שמאלה יהודה הלוי, ימינה הרצל והמשך למסלול המקורי

קו 10 למסוף הריביירה:

ללא שינוי במסלול הנסיעה.

תחנות מבוטלות:

19360 – הרצל/יהודה הלוי א'

19361 – הרצל/יהודה הלוי ב'

אשדוד – שינוי מסלול זמני, 21/7/19

הודעת תנועה – אשדוד – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-21.7.19 בין השעות 22:30 ועד 05:00 בבוקר למחרת ייחסם רחוב הרצל בקטע בין ירושלים – החלוצים לצורך התקנת במפרים.

אי לכך יחול שינוי בקווים לפי הפירוט הבא:

כלל הקווים הבינעירוניים המגיעים מבני-ברית:

ייסעו במסלול המקורי עד בני ברית/אבן עזרא, שמאלה התקומה, ימינה העצמאות, ימינה החלוצים, שמאלה הרצל והמשך למסלולים המקוריים.

כל הקווים היוצאים מהתחנה המרכזית לכיוון שד' ירושלים:

ייסעו במסלולים המקוריים עד הרצל/החלוצים, ימינה החלוצים, שמאלה העצמאות, שמאלה התקומה, ימינה ירושלים והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 8,24,27,33,212,312,313,323,280 לתחנה מרכזית, 2,11 למסוף ריביירה:

ייסעו במסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה ירושלים, שמאלה משה דיין, שמאלה בגין, שמאלה הגדוד העברי, ימינה הרצל והמשך למסלולים המקוריים.

קווים 18,24,27,212,312,313,323,280 לתחנה מרכזית, רכבת עד-הלום, וליעדים מחוץ לאשדוד:

ייצאו מתחנת המרכזית לשד' בגין, ימינה למשה דיין, ימינה לירושלים, שמאלה לקרן היסוד והמשך למסלול המקורי.

קווים 2,11 לא.ת הבושם:

ייסעו במסלולים המקוריים עד בגין/תחנה מרכזית ימשיכו ישר בבגין, ימינה למשה דיין, ימינה לירושלים, שמאלה לקרן היסוד והמשך למסלול המקורי.

קו 10 למסוף הבושם:

ייסעו במסלולים המקוריים עד בגין/תחנה מרכזית ימשיכו ישר בבגין, ימינה למשה דיין, ימינה לירושלים, שמאלה להרצל והמשך למסלול המקורי.

קו 10 למסוף ריביירה:

ייסע במסלול המקורי עד הרצל/ירושלים, ימינה לירושלים, ימינה למשה דיין, ימינה לירושלים, שמאלה לקרן היסוד והמשך למסלול המקורי.

קו 66 לחוף הקשתות:

ייסע במסלול המקורי עד ירושלים/הרצל, ישר לירושלים, שמאלה למשה דיין, ימינה לאקסודוס והמשך למסלול המקורי.

קו 66 לרכבת – ללא שינוי במסלול הנסיעה.

תחנה מבוטלת:

12019 – ירושלים

בני-ברק – שינוי מיקום תחנה

הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי מיקום תחנה

החל מתאריך ה-22.7.19 בעקבות עבודות תשתית תועתק תחנה מס' 20058 – עזרא/דבורה הנביאה לרחוב עזרא 46.

הקווים שיושפעו משינוי התחנה:

350,351,355,356 – לבני-ברק

פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני, 21-25/7/19

הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני

בתאריכים ה-21-25.7.19 משעה 22:00 ועד 05:00 בבוקר כל יום תתבצע עבודות תשתית ברחוב אורלוב בפתח-תקווה.

להלן מסלולי הנסיעה החלופיים בעת הסגירה:

קווי 86,189,186 לתל-אביב/פ"ת:

ייסעו במסלולים המקוריים עד אורלוב/בר כוכבא, שמאלה לבר כוכבא, ימינה לברון הירש והמשך לז'בוטינסקי

קווים 86,89,186,189 לאריאל/עמנואל:

ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/אורלוב, ישר לז'בוטינסקי, המשך לברון הירש, המשך לשטמפפר והמשך למסלול המקורי.

קו 91 לכפר סירקין ולתחנה מרכזית (סיבובי):

ייסע במסלול המקורי עד בר כוכבא/אורלוב, ישר לבר כוכבא, ימינה לברון הירש יבצע פרסה בכיכר והמשך למסלול המקורי.

קו 16א למסוף שניידר (סיבובי):

ייסע במסלול המקורי בחזור משכונת קרית אלון עד חיים עוזר/הברון הירש, שמאלה לברון הירש, בכיכר רוטשילד יפנה שמאלה לרוטשילד והמשך למסלול המקורי.