בני ברק – שינוי מסלול זמני – הודעת תנועה ארצית

הודעת תנועה – בני ברק – שינוי מסלול זמני – הודעת תנועה ארצית
בתאריך ה-17.10.18 החל מהשעה 20:00 ועד השעה 05:00 למחרת תתבצע עבודות תשתית בצומת הרחובות אהרונוביץ/ז'בוטינסקי בבני ברק, ולאחר מכן יהיו שינויים בהסדרי תנועה קבועים.
להלן פירוט השינויים:
קווים 186,189,389 לבני-ברק:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/החלוצים, ימינה החלוצים, שמאלה אברבנל, שמאלה המכבים, שמאלה אבוחצירא, ימינה ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 89,186,189,286,388,389,401 לעמנואל/אריאל/ירושלים:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/אבוחצירא, שמאלה אבוחצירא, ימינה המכבים, ימינה אברבנל, ימינה החלוצים , שמאלה ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.
קו 400 לירושלים:
ייסע במסלול המקורי עד אהרונוביץ/חשב סופר, שמאלה חשב סופר, ימינה הרב שך, שמאלה ז'בוטינסקי, ימינה אבוחצירא, ימינה המכבים, ימינה אברבנל, ימינה החלוצים , שמאלה ז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.
קו 400 לבני-ברק:
ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/החלוצים, ימינה החלוצים, שמאלה אברבנל, שמאלה המכבים, שמאלה אבוחצירא, ישר לסוקולוב, ימינה לרב קוטלר, ימינה לרבי עקיבא והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 421,422,423 לירושלים ו349 לאשדוד:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/סוקולוב, ישר לסוקולוב, שמאלה לרבי עקיבא, ימינה לכהנמן והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 421,422,423 לבני-ברק ו349 לרמת החייל:
ייסעו במסלול המקורי עד אהרונוביץ/חשב סופר, שמאלה חשב סופר, ימינה הרב שך, שמאלה ז'בוטינסקי והמשך למסלולים המקוריים.

בני ברק – שינוי מסלול קבוע

הודעת תנועה – בני ברק – שינוי מסלול קבוע
החל מתאריך ה-18.10.18 יחול שינוי קבוע בצומת ז'בוטינסקי/אהרונוביץ לקווים 400,428 לפי הפירוט הבא:
קו 400 לבני-ברק, קו 428 לירושלים:
ייסעו עד צומת ז'בוטינסקי/אהרונוביץ, ימשיכו על ז'בוטינסקי וייצמדו לנתיב הימני ויבצעו פניית פרסה ויפנו ימינה לאהרונוביץ.
בכיוון השני – ללא שינוי!

אריאל – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – אריאל – שינוי מסלול זמני
מתאריך ה-14.10.18 ועד תאריך ה-21.10.18 ייסגר רחוב נווה שאנן באריאל לצורך עבודות תשתית.
אי לכך יחולו שינויים בקווי השירות לפי הפירוט הבא:
קו 1 לאונ'/לקניון וקווי תלמידים:
ייסעו במסלולים המקוריים עד שד' מוריה/נווה שאנן ימשיכו ישר ברחוב מוריה, יבצעו פרסה במעלה הרחוב וימשיכו במסלולים המקוריים (ללא כניסה לרחוב נווה שאנן)
תחנות מבוטלות:
61297 – נווה שאנן/בית אל
61298 – נווה שאנן/עיר דוד

רמת-גן – שינוי מסלול זמני

הודעת תנועה – רמת-גן – שינוי מסלול זמני
בתאריך ה-11.10.18 וכן בתאריכים 15,16,18.10.18 כל לילה בין השעות 22:00 ועד 05:00 בבוקר ייחסם זמנית רחוב ז'בוטינסקי בכיוון הנסיעה ממזרח למערב בלבד מרחוב הגלעד ועד ערבי נחל.
מצ"ב המסלולים החלופיים לקווים אלו:
קווים 186,286 לתל-אביב:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ז'בוטינסקי/גלעד, יפנו ימינה לרחוב הגלעד, שמאלה לרחוב המעיין, שמאלה לשפע טל, ימינה ערבי נחל, שמאלה מנחם בגין והמשך למסלול המקורי.
קווים 186,286 לאריאל:
ללא שינוי במסלולי הנסיעה