לקוחות נכבדים,

בתאריך ה- 16.11.17 בין השעות 19:00 ועד 21:00 ייערך מרוץ אוניברסיטת תל-אביב אי לכך יחול שינוי מסלול זמני בשעות אלו לקו 49 בלבד.
קו 49 לתל-אביב:
ייסע במסלול המקורי עד קק"ל/חיים לבנון, ישר בקק"ל, שמאלה בדרך נמיר, שמאלה בשד' רוקח, שמאלה לכיוון מסוף האוניברסיטה ומסיים את מסלולו.
קו 49 לפתח-תקווה:
יצא מתחנת המוצא לשד' רוקח, ימינה לרוקח, ימינה לנמיר, ימינה לקק"ל והמשך למסלול המקורי

תחנות מבוטלות:
27069 – שד' קק"ל/חיים לבנון
26677 – חיים לבנון/קלצ'קין
21513 – האוניברסיטה/חיים לבנון
21387 – חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז
21498 – מכון התקנים/חיים לבנון
21235 – קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
26315 – כיכר ד"ר ג'ורג' וייז/2224
26314 – רכבת אונ מערבי
26313 – רכבת אונ מערבי
21227 – קמפוס ברושים/שלום רוזנפלד
21385 – מכון התקנים/חיים לבנון
21469 – חיים לבנון/ד"ר ג'ורג' וייז
27065 – האוניברסיטה/חיים לבנון
21394 – חיים לבנון/קלצ'קין

KCS