לקוחות נכבדים
החל מיום ראשון ה-10.12.17 יחל שינוי מסלול קבוע בקו 486 (בחלק מהחלופות)
והקו יתחיל ויסיים את מסלולו במסוף החרש, קרית אריה פ"ת.