הודעת תנועה – רמת-גן – שינוי מסלול זמני

בתאריך ה-31.5.19 יחול מרוץ אופניים ברמת-גן, אי לכך יחולו שינויי מסלול בקווים הבאים בין השעות 08:30 עד 11:00 בבוקר:

קווים 350,351,355,356 לבני-ברק:

ימשיכו ישר על רחוב ר' עקיבא עד צומת ר' עקיבא/ז'בוטינסקי, יפנו ימינה בז'בוטינסקי, שמאלה לאבוחצירא, שמאלה לאבא הלל ויסיימו בקניון איילון.

קווים 350,351,355,356 לאשדוד/אשקלון/קרית מלאכי:

ייצאו מתחנת המוצא בקניון איילון לאבא הלל (מזרח) , יפנו ימינה לאבוחצירא, ימינה לז'בוטינסקי, שמאלה לרבי עקיבא והמשך למסלולים המקוריים.

קו 400 לבני-ברק:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/רבי עקיבא, יפנה ימינה לז'בוטינסקי, שמאלה לאבוחצירא, שמאלה לאבא הלל ויסיים בקניון איילון.

קו 400 לירושלים:

ייצא מתחנת המוצא בקניון איילון לאבא הלל (מזרח), יפנה ימינה לאבוחצירא, ימינה לז'בוטינסקי, שמאלה לרבי עקיבא והמשך למסלול המקורי.

קו 422 לבני-ברק:

ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/אבוחצירא, ימינה לאבוחצירא, שמאלה לאבא הלל ויסיים בקניון איילון.

קו 422 לירושלים:

ייצא מתחנת המוצא בקניון איילון לאבא הלל (מזרח) ימינה לאבוחצירא , שמאלה לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.