הודעת תנועה – ראש-העין – שינוי מסלול
החל מיום א' ה-5.2.17 ישתנה מסלול קווים 14,472,473 לפי הפרוט הבא:

לכיוון א.ת אפק/תל-אביב:
ייסעו במסלולים המקוריים עד הכיכר יגאל אלון/תרצה אתר לא ייכנסו לרחוב תרצה אתר אלא ימשיכו ישר ברחוב יגאל אלון להמשך המסלול המקורי.

תחנה מבוטלת:
30192 – אלוף הרב גורן

לכיוון מסוף אלתרמן:
ייסעו במסלולים המקוריים עד הכיכר יגאל אלון/אלוף הרב גורן לא ייכנסו לרחוב הרב גורן אלא ימשיכו ישר ביגאל אלון לכיוון מסוף אלתרמן.

תחנה מבוטלת:
30197 – תרצה אתר

שאר הקווים נכנסים לתרצה אתר/הרב גורן – ללא שינוי!!

KCS