הודעת תנועה – ראש-העין – שינויי מסלולים זמני
בעקבות מרוץ הבנים אשר יתקיים ביום שישי ה-1.3.19 מהשעה 08:00 ועד 11:00 יחולו שינויים זמניים בקווי השירות השונים לפי הפירוט הבא:
קו 1 לרכבת קסם:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב ז'בוטינסקי/שילה, ממשיך לרחוב שילה, שמאלה יהודה הלוי והמשך במסלול המקורי.
קו 1 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד צומת יהודה הלוי/ שילה, ימינה לרחוב שילה, צומת ז'בוטינסקי שילה פונה שמאלה והמשך במסלול המקורי
קו 2 לרכבת קסם:
ייסע במסלול המקורי עד מכללת רה"ע/ מבצע בזק, ממשיך לה' באייר, שמאלה קיבוץ גלויות, ימינה ז'בוטינסקי, שבזי, מנצורה, שמאלה למרץ והמשך למסלול המקורי.
קו 2 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד נתן שאול/יהודה הלוי, ימינה לצה"ל, שמאלה שבזי, שמאלה וולפסון, ימינה מלכי ישראל, שילה, שמאלה ז'בוטינסקי, שמאלה קיבוץ גלויות, והמשך למסלול המקורי.
קו 7 לכיוון פ"ת:
ייסע במסלול המקורי עד אבן עזרא/צה"ל ימינה לצה"ל, שמאלה שבזי, שמאלה וולפסון, ימינה מלכי ישראל, ימינה יהודה הלוי, והמשך למסלול המקורי
קו 7 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד צומת יהודה הלוי/שילה פונה שמאלה למלכי ישראל, שמאלה וולפסון, ימינה שבזי, ימינה צה"ל, שמאלה אבן עזרא, ימינה יהושוע בן נון, שמאלה נתן שאול והמשך למסלול המקורי
קו 17 לפ"ת:
תחנת המוצא לא תהיה בבית העלמין, יתחיל בצומת מנחם בגין/דן ושאר המסלול ללא שינוי.
קו 17 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד צומת שבזי/שד' שלמה המלך ממשיך ישר לוולפסון, עד דרך מנחם בגין / דן תחנה אחרונה ללא שינוי, לא מגיע לבית העלמין.
קו 27 לפ"ת:
תחנת המוצא לא תהיה בבית העלמין, יתחיל בצומת מנחם בגין/דן, ימינה לקיבוץ גלויות,ייסע במסלול המקורי עד צומת ז'בוטינסקי, ממשיך בז'בוטינסקי עד לרחוב שילה, ימינה בשילה, שמאלה לרש"י, והמשך למסלול המקורי
קו 27 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד צומת רש"י/שילה פונה ימינה לשילה, שמאלה ז'בוטינסקי עד לצומת ז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.
קו 9 לא.ת המרץ:
ייסע במסלול המקורי עד רחוב מנחם בגין/דן שמאלה לרחוב דן, שמאלה משה דיין, ימינה ז'בוטינסקי, ימינה לשילה, שמאלה לרש"י, ימינה יהודה הלוי, שמאלה מלכי ישראל, והמשך למסלול המקורי.
קו 9 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי/מלכי ישראל ,ימינה ליהודה הלוי, שמאלה לרש"י, ימינה לשילה, שמאלה ז'בוטינסקי, שמאלה קיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.
קו 11 לפסגות-אפק:
ייסע במסלול המקורי עד נחל רבה/משה דיין ממשיך למשה דיין, ימינה ז'בוטינסקי, ימינה לשילה, שמאלה יהודה הלוי והמשך למסלול המקורי.
קו 11 לא.ת המרץ:
ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי/שילה ימינה לשילה, שמאלה לז'בוטינסקי, שמאלה משה דיין, ממשיך לשד' הציונות והמשך למסלול המקורי.
קו 282 לתל-אביב:
ייסע במסלול המקורי עד נתן שאול/צה"ל ממשיך ישר לצה"ל, שמאלה לרש"ש, ימינה לנביאים, ישר מלכי ישראל, ימינה יהודה הלוי המשך למסלול המקורי עד קיבוץ גלויות, בקיבוץ גלויות ממשיך ישר ליציאה מהעיר.
קו 282 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד קיבוץ גלויות ממשיך ישר בקיבוץ גלויות , שמאלה לה' באייר המשך למסלול המקורי עד לרחוב יהודה הלוי ביהודה הלוי שמאלה למלכי ישראל, ישר לנביאים, שמאלה לרש"ש, ימינה לצה"ל עד למסוף בית העלמין.
קו 472 לתל-אביב:
ייסע במסלול המקורי עד צומת ז'בוטינסקי/משה דיין ממשיך ישר בז'בוטינסקי עד כיכר המשוררים ברח' יהודה הלוי, ימינה ביהודה הלוי, שמאלה מלכי ישראל, שמאלה וולפסון, שמאלה שבזי, והמשך למסלול המקורי.
קו 472 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד צומת שבזי/וולפסון פונה ימינה לוולפסון, ימינה למלכי ישראל, ימינה יהודה הלוי, שמאלה בכיכר המשוררים למצפה אפק, ימינה ז'בוטינסקי, והמשך למסלול המקורי.
קו 12 לא.ת לב-הארץ:
ייסע במסלול המקורי עד מלכי ישראל/שילה , ישר לשילה, שמאלה לז'בוטינסקי, שמאלה למשה דיין , ימינה למנחם בגן , שמאלה לקיבוץ גלויות והמשך למסלול המקורי.
קו 12א לא.ת המרץ:
ייסע במסלול המקורי עד קיבוץ גלויות/בגין , שמאלה לבגין , שמאלה למשה דיין , ימינה לז'בוטינסקי , ימינה לשילה ממשיך ישר למלכי ישראל והמשך למסלול המקורי