הודעת תנועה – קו 29 – הוספת תחנות
החל מתאריך ה-13.1.19 יתווספו תחנות חדשות בקו 29 לגבעת-שמואל:
התחנות החדשות:
32021 – הלח"י/אצ"ל – איסוף והורדה
35610 – צומת ראש-העין – איסוף והורדה
38190 – צומת ראש-העין – איסוף והורדה