הודעת תנועה – קו 17 – תחנה חדשה
החל מ-10.12.18 תתווסף תחנה חדשה לקו 17 באשדוד
קו 17 לאשדוד:
12024 – שדרות ירושלים/ הרב לוין