לקוחות נכבדים,

החל מתאריך ה-16.7.17  יחול שינוי קבוע במסלול קו 47 בפתח-תקווה לפי הפירוט הבא:

לגבעת-שמואל:

ייסע במסלול המקורי עד קפלן/ארלוזורוב, ימשיך ישר בקפלן , ימינה באבי אורן, ימינה ברבין, שמאלה בטובה ושמעון דרגנר והמשך למסלול המקורי.

לפתח-תקווה:

ייסע במסלול המקורי עד דרגנר/דרך יצחק רבין, יפנה ימינה לרבין, שמאלה לאבי אורן, שמאלה לקפלן, ישר בצומת קפלן/ארלוזורוב והמשך למסלול המקורי.

נסיעה נעימה ובטוחה.

KCS