הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינוי מסלול זמני
בתאריך ה-26.6.19 בין השעות 21:00 ועד 05:00 ייחסם רחוב עזרא ונחמיה בין הרחובות צפת למנחם בגין,
אי לכך יחול שינוי מסלול בקו 98,99 לפי הפירוט הבא:
קו 98 להדר-גנים:
ייסע במסלול המקורי עד עזרא ונחמיה/צפת, ימינה צפת, שמאלה שבט דן, ימינה לטבריה והמשך למסלול המקורי.
קו 98 לא.ת קרית אריה:
ייסע במסלול המקורי עד טבריה/שבט דן, שמאלה שבט דן, ימינה לצפת, שמאלה לעזרא ונחמיה והמשך למסלול המקורי.
קו 98 לא.ת קרית אריה דרך הדר גנים (סיבובי):

ייסע במסלול המקורי עד עזרא ונחמיה/צפת, ימינה צפת, שמאלה שבט דן, ימינה לטבריה והמשך למסלול המקורי עד טבריה/שבט דן, שמאלה שבט דן, ימינה לצפת, שמאלה לעזרא ונחמיה והמשך למסלול המקורי.
קו 99 להדר-גנים:
ייסע במסלול המקורי עד עדש שפיק/קהילת שיקגו, ימינה שיקגו, שמאלה בגין, שמאלה עזרא ונחמיה, ימינה צפת, שמאלה שבט דן, ימינה טבריה והמשך למסלול המקורי
קו 99 למסוף ארנס:
ייסע במסלול המקורי עד טבריה/שבט דן, שמאלה שבט דן, ימינה לצפת, שמאלה לעזרא ונחמיה, ימינה לבגין, ימינה לשיקגו, שמאלה לעדש שפיק והמשך למסלול המקורי.
קו 99 למסוף ארנס דרך הדר גנים (סיבובי):
ייסע במסלול המקורי עד עדש שפיק/קהילת שיקגו, ימינה שיקגו, שמאלה בגין, שמאלה עזרא ונחמיה, ימינה צפת, שמאלה שבט דן, ימינה טבריה והמשך למסלול המקורי עד טבריה/שבט דן, שמאלה שבט דן, ימינה לצפת, שמאלה לעזרא ונחמיה, ימינה לבגין, ימינה לשיקגו, שמאלה לעדש שפיק והמשך למסלול המקורי.