הודעת תנועה – פתח-תקווה – הוספת תחנה
החל מתאריך ה-13.1.19 תתווסף תחנה לקו 20 לכיוון מסוף החמישה בפתח תקווה.
שם התחנה:
36553 – מחלף גהה/ז'בוטינסקי – איסוף והורדה