עקב שדרוג מערכות עמדות השירות – תופסק פעילות עמדות "על-הקו" ברחבי הארץ החל מיום חמישי ה24 במאי בשעה 14:00 ועד ל26 במאי.
העמדות ישובו לפעול ביום ראשון ה 27 במאי.

במסגרת שדרוג המערכות – ניתן יהיה להנפיק כרטיסים חדשים בלבד, ולא יינתנו שירותי שחזור כרטיסים וכדומה.