לקוחות נכבדים.
החל מתאריך ה-24.12.17 יחל לפעול קו חדש באשדוד – קו 25.
מסלולו מהרכבת לא.ת הבושם ובחזרה לפי הפירוט הבא:
הבושם – היהלומים – האורגים – בני ברית – משה סנה – בן שטח – יהודה הנשיא – רשב"י – ר' טרפון – ירושלים – משה סנה – רכבת עד-הלום.