לקוחות נכבדים.
החל מתאריך ה-5.1.18 יבוצע שינוי מסלול קבוע לקווים 48,49,50,212,220 לכיוון אשדוד/יבנה בלבד לפי הפירוט הבא (עקב עבודות תשתית):
ייסעו על פי המסלולים המקורים עד צומת הרחובות דרך הים/ דרך פניגר/ עמוס דניאלי (אמריקן סיטי), יפנה שמאלה לרחוב עמוס דניאלי, ימינה לרחוב משה פריד, ימינה לרחוב שלום פרץ, ימינה לדרך ששת הימים, שמאלה לדרך הים וימשיך על פי המסלול המקורי.
תחנה מבוטלת זמנית:
דרך הים – מרכז מסחרי אמריקן סיטי (32122)