הודעת תנועה – פתח-תקווה – שינווים בקווי השירות – פעימת רישוי – 26.6.18
החל מתאריך ה-26.6.18 ייכנסו שינויים בקווי התחבורה השונים בפ"ת וראש-העין לפי הפירוט הבא:
קו 41 (סיבובי):
הקו יתחיל את מסלולו בתחנה המרכזית (רציף הקליטה יהיה ברחוב אורלוב) ייסע דרך רחוב המכבים לרחוב מבצע חורב ומבצע יפתח (קו 67) ויחזור לתחנה המרכזית ומשם ימשיך במסלולו המקורי לקריית-מטלון וחזרה לתחנה המרכזית (בכיוון הנסיעה חזרה לתחנה מרכזית הקו לא יכנס לרחוב הסיבים ושחם)
קו 67 (תחנה מרכזית פ"ת – רכבת סגולה): מבוטל!
קו 46 לבית רבקה:
הקו ייסע במסלולו המקורי עד העצמאות/בן גוריון , יפנה שמאלה לבן גוריון, ימינה לדגל ראובן, ימינה הנשיאים, שמאלה לייב כץ, ימינה רוטשילד, שמאלה פינס, ימינה שפרינצק ומסיים בבית רבקה.
קו 46 לתחנת רכבת קרית אריה:
הקו יתחיל את מסלולו בבית רבקה, יסע ברחוב שפרינצק, שמאלה לפינס, ימינה רוטשילד, שמאלה לייב כץ, ימינה הנשיאים, שמאלה דגל ראובן, שמאלה בן גוריון, ימינה העצמאות והמשך למסלול המקורי.
קו 97 למסוף החרש:
הקו ייסע במסלולו המקורי עד בר כוכבא/אורלוב, יפנה שמאלה לאורלוב, ימינה לז'בוטינסקי, ימינה למשה דיין, שמאלה ליגיע כפיים, שמאלה לחרש ומסיים.
קו 97 להדר-גנים:
הקו יתחיל את מסלולו ברחוב החרש, ימינה ליגיע כפיים, ימינה למשה דיין, שמאלה לז'בוטינסקי, שמאלה לאורלוב , ימינה לבר כוכבא והמשך למסלול המקורי.
קו 258 לאונ' תל-אביב:
הקו יתחיל מסלולו במסוף ברחוב נתן אלתרמן בראש העין, יפנה משמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגולדה מאיר, ימינה לשבזי, ימינה לשילה, ימינה לז'בוטינסקי והמשך למסלול המקורי.
קו 258 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד ז'בוטינסקי/שילה, יפנה שמאלה לשילה, שמאלה לשבזי, שמאלה לגולדה מאיר, ימינה ליגאל אלון, ימינה לנתן אלתרמן ומסיים את מסלול הקו.
קו 218 (ראש-העין – תל-אביב):
הקו יבוטל ונסיעותיו יועברו לקו 282 בחלופה חדשה דרך הסינמה סיטי בגלילות.
קו 470 לבני-ברק:
הקו יתחיל את מסלולו בכיכר המשוררים (יהודה הלוי/ז'בוטינסקי) ימשיך ביהודה הלוי , שמאלה לצה"ל, ימינה לאבן עזרא, שמאלה יהושע בן נון, שמאלה לשבזי ויציאה לכביש 444 והמשך למסלול המקורי.
קו 470 לראש-העין:
ייסע במסלול המקורי עד כיכר המשוררים, שמאלה לשבזי, ימינה ליהושע בן נון, ימינה לעזרא, שמאלה לצה"ל, ימינה ליהודה הלוי ומסיים בכיכר המשוררים.
קו חדש! קו 48 לרכבת קסם:
הקו יתחיל את מסלול ברחוב שבזי שמאלה לגולדה מאיר, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לאלתרמן, שמאלה ליגאל אלון , ימינה לקיבוץ גלויות ויציאה דרך מחלף פארק אפק לרכבת.
קו חדש! קו 48 לפסגות-אפק:
הקו ייסע מרכבת קסם ועד מחלף פארק אפק, ימשיך ברחוב קיבוץ גלויות , שמאלה ליגאל אלון, ימינה לאלתרמן, ימינה לחיים הרצוג, שמאלה לגולדה מאיר, ימינה לשבזי ומסיים את הקו.
קו 28 לרכבת קסם:
הקו יתחיל את מסלולו מתחנת "קיבוץ גלויות/ז'בוטינסקי" וימשיך במסלול הקו לרכבת קסם. (הקו לא יעבור בפסגות-אפק)
קו 28 לנווה-אפיקים:
הקו יסיים את מסלולו בתחנת "קיבוץ גלויות/נווה אפיקים". (הקו לא יעבור בפסגות-אפק)
קו 8 לרכבת קסם:
הקו יתחיל את מסלולו ב"ז'בוטינסקי/קיבוץ גלויות" וימשיך את מסלולו כרגיל. (הקו לא יעבור בפסגות-אפק)
קו 8 לראש-העין:
הקו יסיים את מסלולו בצומת ז'בוטינסקי (הקו לא יעבור בפסגות-אפק)