לקוחות נכבדים.
החל מתאריך ה-7.1.18 יתווספו תחנות חדשות לקו 46 בכיוון הנסיעה לרכבת קרית-אריה.
תחנות חדשות:
32277 – זאב ז'בוטינסקי/שחם
32259 – ז'בוטינסקי/הסיבים