הודעת תנועה – פתח-תקווה – הוספת תחנה
החל מתאריך ה-15.7.18 תתווסף תחנה חדשה לקו 29 בכיוון הנסיעה לגבעת-שמואל
שם התחנה: אבשלום גיסין/משה דיין – 32174 – איסוף והורדה