החל מה-18.6.18 ועד ה-28.6.18 ייערכו ברחוב פנחס לוין בעמנואל עבודות תשתית.
להלן פירוט השינוי במסלול בזמן העבודות:
קווים 189,388,389 לבני-ברק:
ייסעו במסלולים המקוריים עד התחנה הראשונה ברחוב פנחס לוין, יבצעו פרסה במעקף שנוצר לצורך העבודות חזרה לרח' רבי מאיר ויציאה מעמנואל דרך רחוב הבעל שם טוב.
קווים 89,189,388,389 לעמנואל:
ייסעו במסלולים המקוריים עד התחנה הראשונה ברחוב פנחס לוין יבצעו פרסה במעקף שנוצר לצורך העבודות חזרה לרח' רבי מאיר , ימינה להגר"א והמשך למסלולים המקוריים.
קו 70 (בשני הכיוונים):
ייסעו במסלול המקורי עד הכניסה לעמנואל, ימשיכו ישר לרח' הבעש"ט, כיכר הרמב"ם, רבי מאיר, פנחס לוין, אחרי התחנה הראשונה ברח' פנחס לוין (63290) מבצע פרסה במעקף, יורד ימינה לרח' חתם סופר (כיכרות), רח' חתם סופר, הגאון מוילנא, ימינה לרח' הבעש"ט, והמשך למסלולים המקוריים.