החל מיום ראשון ה-22.4.18 תתווסף תחנה חדשה בבני-ברק לקו 349 לכיוון תל-אביב.
תחנה חדשה:
אבוחצירא/הקישון – 20155 – הורדה בלבד.