בתאריכים ה-13.8.18 ותאריכים 18-22-8.18 כל ערב בין השעות 21:00 ועד למחרת ב-06:00 בבוקר תתבצע סגירה בשד' הרצל מצומת מבוא הקריה ועד הרצל/שפירא,
אי לכך יחולו שינויים במסלולי הקווים כמפורט:
קווים בינעירוניים היוצאים מאשדוד:
ייצאו דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, שמאלה לבני ברית, והמשך למסלולים המקוריים.
קווים בינעירוניים הנכנסים לאשדוד:
ייסעו במסלולים המקוריים עד ירושלים/בני ברית, ימשיכו על בני ברית דרומה, ימינה לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין, שמאלה לגדוד העברי, וכניסה לתחנה המרכזית.
קווים 27,212,213,280,312,313,323 היוצאים מהעיר:
ייצאו דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, ימינה למשה דיין, ימינה ירושלים, שמאלה קרן היסוד והמשך למסלולים המקוריים.
קווים 27,212,213,280,312,313,323 לאשדוד:
ייסעו במסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה ירושלים, שמאלה משה דיין, שמאלה בגין, ימינה הגדוד העברי וכניסה לתחנה המרכזית באשדוד.
קווים 2,2א לנמל:
ייסעו במסלולים המקוריים עד נחל שורק/בן עמי, שמאלה לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין, יבצע פרסה בכיכר גן העיר, וימשיך על פי המסלול המקורי.
קווים 2,2א למסוף הרייביירה:
ייסעו על פי המסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה לירושלים, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבגין, יבצע פרסה בכיכר גן העיר, חזרה לככיר המפרשיות, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, ימינה לנחל שורק והמשך למסלול המקורי.
קו 4 לתחנה מרכזית:
יצא דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, שמאלה לבני ברית, ימינה לבגין והמשך למסלול המקורי עד כיכר המפרשיות והמשך ישר לתחנה המרכזית לסיום הקו.
קו 5 לתחנה מרכזית:
יצא דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, והמשך למסלול המקורי עד נחל שורק/בן עמי (לאחר רובע יא') , שמאלה לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין ומסיים בתחנה המרכזית באשדוד.
קו 8 לתחנה מרכזית:
יצא דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, שמאלה לבני ברית, ימינה לבגין והמשך למסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים , ימינה לירושלים, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבגין ומסיים בתחנה המרכזית.
קו 10 לא.ת הבושם:
ייסע במסלול המקורי עד הרצל/בן עמי, ימינה לבן עמי, שמאלה לבני ברית, שמאלה ליהודה הלוי, ימינה להרצל והמשך למסלול המקורי.
קו 10 למסוף רייבירה:
ייסע במסלול המקורי עד הרצל/יהודה הלוי, שמאלה ליהודה הלוי, ימינה לבני ברית, ימינה לבן עמי, שמאלה להרצל והמשך למסלול המקורי.
קו 11 לא.ת הבושם:
ייסע במסלול המקורי עד נחל שורק/בן עמי (לאחר רובע יא') , שמאלה לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין יבצע פרסה בכיכר גן העיר וימשיך על פי המסלול המקורי.
קו 11 למסוף הרייבירה:
ייסעו על פי המסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה לירושלים, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבגין, יבצע פרסה בכיכר גן העיר, חזרה לככיר המפרשיות, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, והמשך למסלול המקורי.
קו 14 לתחנה מרכזית:
יצא דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, ימשיך ישר לרחוב אקסודוס (לא יעבור ברובע הסיטי) וימשיך במסלול המקורי עד בגין/בני ברית , שמאלה לבני ברית, ימינה לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין וכניסה לתחנה המרכזית.
קו 15 לתחנה המרכזית:
יצא דרך שער היציאה האחורי לשד' בגין, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבן עמי, ימינה לנחל שורק והמשך למסלול המקורי עד בן עמי/הרצל , ישר לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין ומסיים בתחנה המרכזית.
קו 18 לתחנה המרכזית:
ייצא מהתחנה המרכזית לשד' בגין, ימינה למשה דיין, ימינה לירושלים, שמאלה קרן היסוד והמשך למסלול המקורי עד בגין/בני ברית , שמאלה לבני ברית, ימינה לבן עמי, ימינה למשה דיין, ימינה לבגין וכניסה לתחנה המרכזית.
קו 24 לתחנה המרכזית:
ייסע במסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה ירושלים, שמאלה משה דיין, שמאלה בגין, ימינה הגדוד העברי וכניסה לתחנה המרכזית באשדוד.
קו 66 לרכבת עד-הלום:
ייסע במסלול המקורי עד ירושלים/קרן היסוד שמאלה קרן היסוד, ימינה שפירא המשך ליהודה הלוי והמשך למסלול המקורי.
קו 66 לחוף הקשתות:
ייסע במסלול המקורי עד יהודה הלוי/אבן עזרא, ישר יהודה הלוי, ישר שפירא, שמאלה קרן היסוד, ימינה ירושלים, שמאלה משה דיין, שמאלה בגין, פרסה בכיכר גן העיר והמשך למסלול המקורי.
תחנות מבוטלות:
12379 – הרצל/בן עמי
19987 – ת. מרכזית אשדוד
10030 – ת. מרכזית אשדוד
13142 – העצמאות/הציונות
13143 – העצמאות/הציונות
13165 –בגין/בני ברית
12019 – הרצל/ירושלים
11015 – ירושלים/הרצל
11016 – הרצל/התקומה
12299 – ירושלים/אבן עזרא