החל מתאריך ה-25.3.18 יתווספו תחנות לקו 349 ב-2 כיווני הנסיעה.
קו 349 לתל-אביב:
תתווסף תחנה 11012 בני ברית/הנחושת – איסוף בלבד.
קו 349 לאשדוד:
תתווסף תחנה 12006 בני ברית/האורגים – הורדה בלבד.