הודעת תנועה – בני-ברק – שינוי תחנת מוצא
החל מ-12.12.18 תשונה תחנת המוצא לקו 350 לחלופה היוצאת מחזון איש בלבד!
הקו יצא מתחנה 26516 חזון איש/האדמו"ר מגור.