לקוחות נכבדים,

החל מתאריך ה-13.8.17 ישתנה מסלול קו 86 כדלהלן:
קו 86 לחוף-הים הנפרד:
ייסע במסלול המקורי עד צומת הרחובות בגין/בני ברית, שמאלה לבני ברית ימינה לבן עמי , שמאלה למשה דיין ומסיים בחוף-הנפרד.

קו 86 לרובע-ג':
ייסע במסלול המקורי עד הכיכר משה דיין/בן עמי,
ימינה לבן עמי, שמאלה לבני ברית, ימינה לבגין, המשך למסלול המקורי עד הפלמ"ח/גשר עד הלום , ישר בפלמ"ח , ימינה לחטיבת הנגב והמשך למסלול המקורי.

נסיעה טובה ובטוחה.

KCS