אשדוד – עבודות תשתית צומת ירושלים/הרצל

בעקבות חסימת צומת הרצל/ירושלים באשדוד ביום שלישי 10/1/17 מתחילת שרות ועד תום שרות יחולו שינויים בקווים הבאים

קווים 4,79

לכיוון תחנה מרכזית/רובע טו'   – ייסעו במסלול המקורי עד ירושלים/הרצל, ימינה להרצל, שמאלה לחלוצים, שמאלה לעצמאות, והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות:

11015 – ירושלים/הרצל

13169 – התקומה / העצמאות

KCS