אשדוד – עבודות תשתית צומת ירושלים/הרצל

בעקבות חסימת צומת הרצל/ירושלים באשדוד ביום שני 9/1/17 מתחילת שרות ועד תום שרות יחולו שינויים בקווים הבאים

קווים 10,11

מכיוון א.ת הבושם  – ייסעו במסלול המקורי עד אבן עזרא/ירושלים, ישר לתקומה, ימינה לעצמאות, ימינה לחלוצים, שמאלה להרצל, והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות:

12299 – ירושלים/אבן עזרא

12019 – הרצל / ירושלים

לכיוון א.ת הבושם ללא שינוי!

קו 14 (סיבובי)

ייסע במסלול המקורי עד צומת העצמאות/התקומה ימשיך ישר לרחוב העצמאות, ימינה לחלוצים, שמאלה להרצל, ימינה לבגין, עד כיכר המפרשיות, והמשך למסלול המקורי.

תחנות מבוטלות:

13171 – ירושלים / אבן עזרא, 12299 – ירושלים / אבן עזרא,13154 – ירושלים/ קרן היסוד

קו 23

מכיוון ת. רכבת  – ייסעו במסלול המקורי עד אבן עזרא/ירושלים, שמאלה לתקומה, ימינה לעצמאות, ימינה לחלוצים, שמאלה להרצל, והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות:

12299 – ירושלים/אבן עזרא

12019 – הרצל / ירושלים

לכיוון ת. רכבת ללא שינוי!

KCS