אשדוד – עבודות תשתית צומת ירושלים/הרצל

בעקבות חסימת צומת הרצל/ירושלים באשדוד ביום חמישי 12/1/17 משעה 21:00 ועד תום שרות יחולו שינויים בקווים הבאים:

קווים 2, 2א, 8, 24

לכיוון מסוף ריביירה  ייסעו במסלולים המקורים עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה לירושלים, שמאלה למשה דיין, שמאלה לבגין, שמאלה לגדוד העברי, ימינה לשד' הרצל והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות:

12019 – הרצל/ירושלים

מכיוון מסוף רביירה ללא שינוי!

קו 5 (סיבובי)

ייסע במסלול המקורי עד קרן היסוד/ירושלים, ימינה לירושלים, שמאלה למשה דיין, שמאלה לירקון, והמשך למסלול המקורי. (ללא כניסה לתחנה המרכזית)

תחנות מבוטלות:

12019 – הרצל/ירושלים, 11001 תחנה מרכזית

קווים 10,11

מכיוון א.ת הבושם  – ייסעו במסלול המקורי עד אבן עזרא/ירושלים, ישר לתקומה, ימינה לעצמאות, ימינה לחלוצים, שמאלה להרצל, והמשך למסלולים המקוריים.

תחנות מבוטלות:

12299 – ירושלים/אבן עזרא

12019 – הרצל / ירושלים

לכיוון א.ת הבושם ללא שינוי!

KCS